Vznikla zajímavá kniha o paliativní péči v kardiologii

Vznikla zajímavá kniha o paliativní péči v kardiologii
05 / 02 / 2018

Kardiolog Martin Gřiva, zástupce primáře Kardiologického oddělení Krajské nemocnice T. Bati, napsal s kolektivem autorů knihu Paliativní péče v kardiologii. Jedná se o jeho první a ojedinělou monografii, která v mnoha ohledech začíná tam, kde ostatní kardiologické publikace končí. Kniha vyšla letos v lednu.

 

Kniha má podtitul Racionální přístup u pacientů v pokročilé fázi kardiologických onemocnění. „Důsledkem pokroků v kardiologii v posledních dvaceti letech se zvýšil počet pacientů s chronickým srdečním selháním. Pacientů, kteří se dožívají vysokého věku a mnoha dalších nemocí, které se navzájem ovlivňují, pacientů, kteří užívají množství léků a nemocniční lůžko je nechtěně jejich druhým domovem. Přibývá jedinců, kteří se dostávají do slepé uličky "neumírání" při neschopnosti normálního života,“ popisuje MUDr. Martin Gřiva, Ph.D. důvod, který ho vedl k napsání knihy a dodává, že se monografie snaží podívat se na těžce nemocného člověka s kardiovaskulárním onemocněním novým pohledem, odpovědět na otázky, které si někteří kardiologové dosud nekladli a přiblížit specializovanou kardiologickou problematiku těm, kteří si naopak tyto otázky kladou často.

 

Na knize se podíleli i spoluautoři z řad nelékařů a podle kardiologa Martina Gřivy všichni doufají, že publikace pomůže vytvořit most mezi kardiology, internisty, intenzivisty, geriatry, praktickými lékaři, paliatry, psychology, sociálními pracovníky, specializovanými sestrami i duchovními, kteří mají ve své péči pacienty s pokročilým onemocněním srdce. Předností knihy je snaha srozumitelným jazykem zachytit možnosti racionální péče o ty, kteří se pomalu nebo rychleji blíží konci svého životního příběhu. „Kniha však nechce být jen o konci života, ale i o tom, co mu mnohdy léta předchází - pokud progresivnímu charakteru některých kardiovaskulárních chorob nemůžeme zabránit, pak chceme přemýšlet, co udělat, aby progrese byla co nejpomalejší a život v těchto dnech, měsících nebo letech co nejkvalitnější,“ upřesňuje autor.