Výsledky dalšího kola testování ve školách ze 7. 2. 2022 potvrzují klesající virovou zátěž populace dětí a mladistvých

Výsledky dalšího kola testování ve školách ze 7. 2. 2022 potvrzují klesající virovou zátěž populace dětí a mladistvých
foto: www.mzcr.cz/MZ CR logo
11 / 02 / 2022

7. února proběhlo další kolo testů ve školách, ve kterém bylo otestováno více než 864 tisíc žáků a více než 136 tisíc pedagogů a zaměstnanců. Počet realizovaných testů v čase klesá v důsledku probíhajících izolací a karantén, do poklesu se rovněž promítly začínající jarní prázdniny v některých okresech.

Výsledky potvrzují, že šíření vysoce nakažlivé varianty viru Omikron se dostalo za bod kulminace. Testování žáků odhalilo celkem 8 970 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 1 037,7 zachycených případů/100 tisíc testovaných osob. Jde o významný pokles ve srovnání s výsledky z 31. ledna, kdy bylo potvrzeno 13 595 záchytů nákazy (1 315,9/100 tisíc). U pedagogů a zaměstnanců bylo 7. února potvrzeno 1 048 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 767,6 zachycených případů/100 tisíc testovaných osob. I zde jde o významný pokles, dne 31. ledna bylo u pedagogů a zaměstnanců potvrzeno 1 818 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR (1094,5 / 100tis.).

Zaznamenaný pokles zátěže není v různých věkových skupinách žáků a mezi pedagogy kvantitativně stejný, šíření neprobíhá synchronně a do výsledků se stále promítají významné rozdíly mezi regiony. Konkrétně ve srovnání s předchozím kolem testů z 24.1. a 31.1. je posun shrnut v následujících bodech (záchyty na 100 tisíc testovaných osob po konfirmaci PCR metodou, 24.1. -> 31.1. -> 7.2.):

-       Žáci ZŠ: 1281,1 -> 1327,3 -> 1023,7

-       Studenti SŠ: 1597,9 -> 1287,2 -> 1072,1

-       Zaměstnanci ZŠ: 725,2 -> 837,6 -> 695,6

-       Zaměstnanci SŠ: 968,1 -> 1753,3 -> 947,1

 

Podíl primárních záchytů, které jsou pozitivně konfirmovány PCR testem, zůstává v rozsahu shodném jako u předchozích kol testů, tedy cca 52 % – 60 %. 

 

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ ZE DNE 7. 2. 2022

Centrální systém eviduje nahlášená data cca od 83 % škol (nižší počet testovaných škol a nižší počet provedených testů je ovlivněn začínajícími jarními prázdninami v některých regionech)

-        nahlášeno je více než 864 tisíc testů u žáků / studentů a více než 136 tisíc testů u zaměstnanců

-        primární záchyty (bez konfirmace) jsou zaznamenány v počtu 17 497 u žáků/studentů a 2 005 u zaměstnanců

-        po konfirmaci PCR registrujeme: 8 970 potvrzených nákaz u žáků/studentů, 1 048 potvrzených nákaz u zaměstnanců

Po konfirmaci je celková záchytovost v přepočtu na 100 tis. AG testů tato:

-        1037,7/100 tisíc u žáků / studentů (ZŠ: 1023,7; SŠ: 1072,1)

-        767,6/100 tisíc u zaměstnanců (ZŠ: 695,6; SŠ: 947,1)

Výsledky konfirmace Ag testů metodou PCR: konfirmace potvrdila pozitivní výsledky u 55,2 % primárních pozitivit Ag testů u žáků a 51,4 % primárních pozitivit Ag testů u zaměstnanců

 

Srovnání s populačními hodnotami u dětí a mladistvých:

Celkem bylo v populaci za relevantní období po 7.2. zachyceno 23 367 nákaz u dětí a mladistvých ve věku 6 - 19 let. Z toho 8 970 (38,4 %) na základě testů provedených ve školách. Epidemiologická šetření KHS provedená u všech populačních záchytů nákazy z daného období u osob ve věku 6 – 19 let prokázala přímou souvislost se školou či školním kolektivem u 4 332 (18,5 %) všech zachycených případů v daném období, z toho bylo 1 621 případů přímo zachyceno testy ve školách.

www.mzcr.cz

 

Tagy článku