Výroční ceny ministra zdravotnictví 2014

06 / 12 / 2014

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček udělil ve středu 3. prosince 2014 u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením dvě výroční ceny. Ceny byly uděleny na slavnostním večeru, pořádaném ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ve Španělském sále Pražského hradu.

Za práci ve prospěch zdravotně postižených získala ocenění paní Mgr. Marie Horáková, tlumočnice znakového jazyka,  která zprostředkovává bezplatné služby tlumočení do znakové řeči stovkám neslyšících občanů a je průkopnicí online tlumočení. Díky tabletům, které organizace Tichý svět zapůjčila do nemocnic, slouží nyní Tichá linka neslyšícím pacientů v komunikaci se zdravotnickým personálem po celé ČR. Za rozvoj zdravotně sociální péče byla oceněna paní RNDr. Hana Bubeníčková. Patří mezi ty občany se zdravotním postižením, kteří i přes svůj hendikep pomáhají ostatním. Věnuje se využití počítačů u skupiny občanů s postižením zraku a vybudovala první digitalizační středisko pro nevidomé na Moravě. Má zásadní podíl na zavedení nácviku obsluhy kompenzačních pomůcek, založených na výpočetní technice pro nevidomé v celé ČR. Je autorkou a propagátorkou přístupnosti internetu pro zrakově postižené.

Zdrj: mzcr.cz

H1