Vyjádření vedení společnosti Nemocnice Pardubického kraje k uvedení nepravdivých informací prvním místopředsedou hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem v televizním pořadu Partie ze dne 2. října 2016

02 / 10 / 2016

logo-nemocnice-pardubice

FTV Prima odvysílala 2. 10. 2016 pořad Partie, jehož hostem byl mimo jiných i první místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, který uvedl, že kumulovaná ztráta akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje je ve výši 186 milionů korun českých. Proti tomuto výroku se kategoricky ohrazujeme, protože se jedná o zcela nepravdivé a zároveň ani ničím nepodložené tvrzení. Kumulovaná ztráta společnosti, která vznikla historicky v minulých letech, je 15 milionů korun českých, což je při ročním obratu 3,3 miliardy korun méně než půl procenta. Takové nařčení je zarážející o to více, když veškeré informace jsou veřejně dostupné z obchodního rejstříku a NPK, a.s. je auditovanou a plně transparentní obchodní korporací.

Dále se kategoricky ohrazujeme proti dalšímu výroku pana Faltýnka, a sice že NPK, a.s. vypsala výběrové řízení ve výši 25 milionů korun na poradenskou službu, která měla vedení společnosti poradit a stanovit, jak společnost vyvést ze ztráty. Taková veřejná zakázka nebyla nikdy realizována. Také tento výrok pana Faltýnka je zcela nepravdivý. Společnost řídí management, tým odborníků, který zajišťuje fungování společnosti na vysoké úrovni a takovouto poradenskou službu nepotřebuje a nevyužívá. Zdůrazňujeme, že hospodaření společnosti je vyrovnané, společnost platí své závazky včas, disponuje dostatečnými finančními prostředky na vlastní investice a provoz všech pěti nemocnic je bez potřeby bankovních úvěrů. Mzdové nárůsty zdravotnického personálu ve společnosti dosáhly od roku 2015 postupné navýšení o 10%. Investice společnosti v roce 2015 s mírným přesahem do roku 2016 dosáhly výše 800 milionů korun (z různých zdrojů např. ROP, Ministerstvo zdravotnictví, Pardubický kraj, vlastní). Společnost aktuálně splácí půjčku Pardubickému kraji, která je standardně úročena a aktuálně se uvažuje o jednorázovém doplacení. Pardubický kraj, který je zřizovatelem akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje, nedotuje provoz společnosti. Hospodaření společnosti skončilo v roce 2015 ziskem, v roce 2016 hospodaří společnost podle finančního plánu.

page1image18600

Na základě výše uvedeného bude společnost požadovat po prvním místopředsedovi hnutí ANO Jaroslavu Faltýnkovi veřejnou omluvu za bezprecedentní zásah do dobrého jména společnosti.

Management společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

 

logo-nemocnice-chrudim

 

logo-nemocnice-litomysl

logo-nemocnice-usti

logo-nemocnice-svitavy

logo-nemocnice-chrudim

Zakladatelem a vlastníkem akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje je Pardubický kraj. Nemocnice Pardubického kraje, a.s. vznikla k 31. prosinci 2014 sloučením pěti nemocnic akutní lůžkové péče, jejichž vlastníkem je Pardubický kraj. K tomuto datu z důvodu fúze s Pardubickou krajskou nemocnicí, a. s., byly z obchodního rejstříku vymazány Chrudimská nemocnice, a. s., Litomyšlská nemocnice, a. s., Orlickoústecká nemocnice, a. s., a Svitavská nemocnice, a. s., a veškeré závazky, jmění, práva a povinnosti přešly na nástupnickou společnost Nemocnice Pardubického kraje, a. s. Společnost tvoří pět pracovišť Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Litomyšlská nemocnice a Svitavská nemocnice. Nemocnice Pardubického kraje, a. s. se s ročním obratem více než 3,3 miliardy korun a se zhruba 4500 zaměstnanci řadí mezi desítku největších nemocnic v zemi.