Vyjádření hlavní hygieničky ČR k postupu KHS Středočeského kraje v medializovaném případu onemocnění COVID-19 v rodině příslušníka policie

Vyjádření hlavní hygieničky ČR k postupu KHS Středočeského kraje v medializovaném případu onemocnění COVID-19 v rodině příslušníka policie
foto: Archiv redakce/Logo MZ
06 / 08 / 2020

Případ rodiny pražského strážníka, který je v posledních dnech medializován, a popisuje negativní zkušenosti s postupem hygieniků, byl na základě mé žádosti prošetřen KHS Středočeského kraje. Velmi mne mrzí, co musela, dle svých slov, rodina policisty při řešení nákazy prožít.

Článek popisující jejich zkušenost s postupem lékařů a hygieny byl ze stránek Městské policie Praha stažen. Původně o jeho stažení žádala sama KHS z důvodu toho, že nebyl dodržen správný postup komunikace, kdy je lepší nejdřív věc řešit standardně, tudíž podat stížnost na patřičná oficiální místa a pakliže není stížnosti vyhověno, řešit věc mediálně, nikoliv naopak. Tento postup se kolegům nezdál transparentní. Nakonec byl článek, vzhledem k osobní povaze věci, stažen z oficiálních stránek městské policie na žádost náměstka primátora Hl. m. Prahy.

 

Práce hygieniků, kteří jsou nasazeni do každodenního řešení epidemie již od února 2020, má mravenčí charakter a vyžaduje preciznost. Kolegové často pracují pod tlakem a s maximálním nasazením. Jen ve Středočeském kraji mají za sebou kolem 17 tisíc šetření, kdy ani v jednom případě neobdrželi kritické připomínky ke své práci. Řada pozitivních reakcí zazněla v rámci telefonních kontaktů či dokonce i osobních poděkování s občany, kteří byli v rámci šetření výskytu onemocnění Covid 19 s hygieniky v kontaktu. Proto mne velmi mrzí, že se na tomto případu v médiích ilustruje nefunkčnost celého systému. Je třeba posuzovat celý kontext věci, nikoliv zobecnit jeden případ.

 

Pan ředitel Městské policie Praha Eduard Šuster v médiích uvedl, že dává prostor Ministerstvu zdravotnictví a Krajské hygienické stanici Středočeského kraje, aby se zaměřily na to, kde systém nefunguje. Věřte mi, že každý den usilovně pracujeme na efektivnějším fungování chytré karantény, stejně jako na posílení hygienických stanic tak, aby kolegové, kteří dříve v rámci své agendy tento masivní nápor trasování, ověřování a komunikace s občany v tak velké míře řešit nemuseli, dělají skutečně maximum již několik měsíců.

 

Ráda bych také vysvětlila, že v žádném případě ani Ministerstvo zdravotnictví ani Krajská hygienická stanice nemají jakýkoliv záměr na rodinu příslušníka policie útočit a už vůbec nejde o zakrývání chyb v systému, jak stojí v prohlášení pro média. Chtěla bych tímto rodinu ubezpečit, že skutečně vnímám jejich složitou situaci, do které se dostali, a je mi líto, že byla řešena tímto způsobem.

 

Dovolte mi rovněž reagovat na článek, který zveřejnily Novinky.cz: Šéf strážníků: Hygiena po nás chtěla stáhnout příběh o nakažených a vysvětlit postup KHS:

Ano, zástupce ředitele KHS Středočeského kraje kontaktoval ředitele pražské městské policie pana Eduarda Šustera, aby jej upozornil, že nesouhlasí s uveřejněním tohoto anonymního příběhu na stránkách Městské policie Praha. Požádal, aby se za účelem řádného prošetření věci dotyčný jmenovitě obrátil na KHS a podal oficiální cestou stížnost na postup pracovníků KHS tak, jako to využívá každý, kdo je nespokojen s postupem zaměstnanců KHS ve své věci. Jedině tak totiž může KHS přezkoumat postup svých pracovníků. KHS tímto způsobem postupuje vždy a udělala by to ráda i v tomto případě, kdyby měla víc informací, než jen obecné údaje sdělované médiím. Dosud se na KHS ani na MZ ČR nikdo neobrátil, ani Městská policie nám nepředala oficiální cestou žádné relevantní informace.

 

V tuto chvíli kolegové z KHS Středočeského kraje udělali maximum. Z indicií uvedených v původním článku dohledali pravděpodobné aktéry příběhu a vydali v této věci vyjádření, stejně tak Ministerstvo zdravotnictví.

 

Ohledně postupu šetření KHS. Nemocný poskytl hygienikům seznam kontaktů. Přímo s ním pak bylo projednáno, jaká protiepidemická opatření musí přijmout on i jeho rodina, s níž sdílí společnou domácnost, mimo jiné také nutnost obrátit se na svého praktického lékaře ve věci vystavení e-neschopenky a v případě ostatních členů rodiny ve věci vystavení žádanky na odběr pro následné vystavení karantény. Dále bylo komunikováno s matkou dotyčného, která sama oznámila, že ona a další členové domácnosti jsou pozitivní. Byla rovněž požádána o kontakty, které hygienici dále prošetřovali. Jelikož jeden ze členů domácnosti pracuje u Policie ČR a jeden u Armády ČR, byla realizována také opatření na pracovišti, v případě pracovníka PČR řešil případ hygienik MV ČR. Na pracovišti Armády ČR pak proběhlo šetření tak, že hygienička AČR kontaktovala kolegyni z ÚP Beroun, sdělila jí pozitivitu a oznámila, že věc je v řešení AČR. Se všemi dalšími kontakty v seznamu bylo provedeno epidemiologické šetření a sdělen jim další postup.

Protože jiné údaje k identifikaci pisatele nemá KHS k dispozici, může čerpat jen ze svých poznatků a nemůže tedy ani hledat chyby tam, kde jí nejsou známé detaily o aktérech. Pokud v tomto pan ředitel Šustr nebo dotyčný kolegům pomůže, budou velice rádi.

 

S přáním pevného zdraví,

 

MUDr. Jarmila Rážová, Ph. D

hlavní hygienička ČR

náměstkyně ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu zdraví

Ministerstvo zdravotnictví ČR

 

Tagy článku