Vybavení pro EMERGENCY ÚVN z dotací hl. města Prahy

Vybavení pro EMERGENCY ÚVN z dotací hl. města Prahy
04 / 10 / 2017

Minulý týden bylo Emergency ÚVN za účasti zástupců vedení ÚVN a radního hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a bydlení Radka Lacko předáno vybavení pořízené z dotací hl. města Praha.

 

Urgentní medicína je jedním z nosných oborů ÚVN a vedení se snaží vytvářet podmínky pro udržení špičkové úrovně EMERGENCY a její rozvoj. Vybavení, zakoupené z dotací hl. města Prahy, konkrétně defibrilátor, 5 monitorů životních funkcí, centrála k monitorům, 5 transportních lehátek Strecher a 3 ventilátory pro umělou plicní ventilaci, využijeme ve prospěch poskytování akutní péče našim pacientům,“ uvedl náměstek ředitele ÚVN Ivan Jeřábek.

 

„V pražských nemocnicích se léčí především Pražané, a proto jsme pro ně vyčlenili mnohamilionový dotační balíček. Jde o jakési nóvum, dosud Praha státní nemocnice systematicky finančně nepodporovala. Já jsem se rozhodl nastolit tento trend, neboť v něm spatřuji hluboký význam a logiku. Ultramoderní přístroje, lůžka či sanitky pořízené z dotací Prahy už ve většině případů slouží svému účelu a musím říct, že ohlasy z nemocnic jsou náramně pozitivní. Nové vybavení pomáhá pacientům v uzdravení, zvyšuje jejich komfort a mnohdy dokonce zachraňuje životy. Vedle toho usnadňuje práci lékařům a zdravotníkům. V Ústřední vojenské nemocnici jsme takto dovybavili oddělení Emergency, kam vozí pacienty Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy - naše příspěvková organizace. Přednemocniční neodkladnou péčí tím pádem naše starost o Pražany zdaleka nekončí, nedáváme od nich ruce pryč, jak tomu bylo dříve,“ uvádí radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a bydlení Radek Lacko

 

EMERGENCY ÚVN

je komunikačním centrem a místem pro poskytování neodkladné léčebně-diagnostické péče pacientům v bezprostředním ohrožení života nebo pacientům, u kterých  prodlení v léčebně-diagnostickém algoritmu může vést k ohrožení základních životních funkcí. Jedná se zejména o pacienty s polytraumaty nebo sdruženými poraněními a pacienty s jinými akutními onemocněními (zejména interního, chirurgického či neurologického charakteru).
Zpravidla jsou tito pacienti přijímáni cestou zdravotnické záchranné služby. Pro příjem pacientů transportovaného do ÚVN leteckou záchrannou službou je k dispozici heliport a pozemní přistávací plocha.

Emergency je významnou součástí Traumacentra ÚVN, které zajišťuje komplexní superspecializovanou péči o polytraumata a sdružená poranění na jednotlivých specializovaných odděleních a klinikách ÚVN. V Traumacentru ÚVN pracuje tým erudovaných odborníků, schopný zajistit definitivní a komplexní léčebnou péči o takto poraněné pacienty. Specifikou Traumacentra  ÚVN je  péče o  příslušníky Armády ČR a vojáky NATO poraněné při plnění úkolů v zahraničních bojových nebo humanitárních misích.

 

V rámci EMERGENCY pracuje také úrazová a pohotovostní ambulance, jejíž součástí je i lékařská pohotovostní služba.

Ročně ošetří v ambulancích EMERGENCY ÚVN na čtyřicet tisíc pacientů. Počet triage-pozitivních pacientů každoročně narůstá, v roce 2016 jich ošetřila EMERGENCY ÚVN 354.

 

Jitka Zinke, tisková mluvčí ÚVN