Vsetínské nemocnici stále chybí zdravotníci, proto začala vzdělávat nové sanitáře v online kurzu

Vsetínské nemocnici stále chybí zdravotníci, proto začala vzdělávat nové sanitáře v online kurzu
foto: bnzlin.cz/VSN sanitářský kurz
19 / 01 / 2021

Dvanáct nových zdravotníků úspěšně dokončilo speciálně organizovaný sanitářský kurz ve Vsetínské nemocnici. Ta kurz připravila ve spolupráci se vsetínskou zdravotnickou školou a nabídla jej lidem, kteří projevili zájem pomáhat v době pandemie v nemocničním provozu, ale chybělo jim zdravotnické vzdělání.

Sanitářský kurz byl zahájen na začátku prosince, teoretická příprava probíhala vzhledem k epidemiologické situaci většinou distančně v on-line režimu, praktická samozřejmě přímo na nemocničních odděleních. U závěrečných zkoušek uspěli všichni uchazeči a třetina z nich už v těchto dnech dokonce nastoupila do Vsetínské nemocnice.

VSN / bnzlin.cz

„V průběhu celého období pandemie koronaviru se stejně jako i jiné nemocnice ze všeho nejvíce potýkáme s nedostatkem zdravotnického personálu. Řada lidí zvenčí nám sice nabízí svou pomoc, ale legislativně narážíme na to, že dobrovolníky bez zdravotnického vzdělání do provozu na odděleních zapojit nemůžeme. Cílem kurzu bylo těmto lidem nabídnout možnost získat alespoň základní zdravotnickou kvalifikaci. Kolegyně ze zdravotnické školy nám v tomto obětavě vyšly vstříc a výsledkem je prvních dvanáct absolventů, z nichž někteří už dokonce nastoupili do provozu,“ popsala Věra Prousková, ředitelka Vsetínské nemocnice.

VSN / bnzlin.cz

Zdravotnické zařízení pořádá ve Vsetíně prezenční výuku sanitářských kurzů pravidelně čtyřikrát do roka. Na žádost nemocnice a vzhledem k probíhající pandemii tentokrát Ministerstvo zdravotnictví ČR akceptovalo distanční formu výuky. „Dostali jsme materiály a požadavky z nemocnice, další podklady jsme si sami doplnili. Teoretická část probíhala v online prostředí, menší část praktické výuky ve škole a větší pak samozřejmě v nemocnici. Dodržovali jsme přísná epidemiologická opatření, praktikanti byli vybaveni pomůckami a praxe se realizovaly v menších skupinkách,“ řekla Jana Kalčáková, která vyučuje na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Vsetín a byla rovněž předsedkyní komise při závěrečných zkouškách. „Je to skvělá skupina se zájmem o obor, o pacienty, jsou vstřícní, se srdcem na pravém místě. Cítili potřebu v daný okamžik nemocnici pomoci a když nemohli nastoupit ihned, nechtěli to jen tak vzdát. Využili možnost doplnit si kvalifikaci pro práci sanitáře a přestože mají své profese mimo zdravotnictví, řada z nich chce nastoupit do nemocnice třeba alespoň na částečný úvazek,“ doplnila pedagožka.

VSN / bnzlin.cz

Její slova potvrzuje i jedna z absolventek kurzu dvacetiletá Viktorie Čunková ze Vsetína. „Studuji obor zdravotnický záchranář na vysoké škole v Pardubicích, ale chybí mi poslední ročník a chtěla bych se hlásit na medicínu. Mrzelo mě, že nemůžu pomáhat v nemocnici, proto jsem využila možnost doplnit si kvalifikaci v sanitářském kurzu. Učitelé i zdravotníci v nemocnici byli vstřícní, nejvíc jsem se naučila během praktické výuky na oddělení následné péče. Už v polovině tohoto týdne nastupuji na chirurgii na běžné lůžkové oddělení. Na covidové stanice dávají personál, který má více zkušeností, ráda bych později pomáhala i tam,“ doplnila čerstvá absolventka sanitářského kurzu Viktorie Čunková.

VSN / bnzlin.cz

www.kntb.cz

Tagy článku