Vsetínská nemocnice: Žlutá stanice pečovala o šest desítek pacientů s podezřením na koronavirus

Vsetínská nemocnice: Žlutá stanice  pečovala o šest desítek pacientů s podezřením na koronavirus
foto: nemocnice-vs.cz/VSN - Žlutá stanice
01 / 06 / 2020

Po dvaapadesáti dnech ukončila Vsetínská nemocnice provoz takzvané žluté stanice, kde byli hospitalizováni všichni pacienti s příznaky koronavirové infekce, kteří byli v nařízené karanténě či byli v kontaktu s některým z nemocných. Zřízení této lůžkové jednotky bylo nutné vzhledem k epidemiologické situaci a k potřebě zajistit péči o suspektní pacienty celé nemocnice na jednom místě, a to do potvrzení výsledku testu na COVID-19.

„Naším úkolem bylo postarat se i o všechny pacienty, u kterých jsme zatím neměli výsledek testu na onemocnění COVID-19. V případě, že by test onemocnění potvrdil, byl by pacient transportován do Uherskohradišťské nemocnice, při negativním výsledku byli pacienti nadále léčeni v naší nemocnici. V době koronavirové krize byla v rámci Zlínského kraje nastavena úzká spolupráce nemocnic, která se ukázala jako velmi přínosná. Díky rozdělení kompetencí nebyla naše nemocnice určena pro péči o pacienty s koronavirem. Naopak jsme ale pomáhali například Uherskohradišťské nemocnici s akutní operativou, kterou tam z kapacitních důvodů již nebyli schopni zajistit.  Každá z nemocnic měla svou roli, což uspořilo síly i ochranné pomůcky, které na počátku epidemie scházely,“ vysvětluje Věra Prousková, ředitelka zdravotnického zařízení.

nemocnice-vs.cz 

Současně připomenula, že Vsetínská nemocnice převzala i péči o pacienty s ostatními infekčními chorobami z celého kraje, protože v nemocnici v Uherském Hradišti bylo infekční oddělení vyčleněno pouze pro pacienty s onemocněním COVID-19. Kromě žluté stanice tak nemocnice dočasně zprovoznila i lůžkovou jednotku na infekčním oddělení. Uvolňování epidemiologických opatření a postupné zlepšování pandemické situace již umožnilo návrat k běžnému provozu a obě zmíněné lůžkové jednotky tak mohly být zase uzavřeny.

 

Zdravotníci na žluté stanici pečovali o šest desítek suspektních pacientů (s podezřením na koronavirus), u žádného z nich se tato infekce nepotvrdila. Pro umístění jednotky byl zvolen prostor v moderním interním pavilonu, kde jsou koupelny a toalety u každého pokoje, což bylo v dané chvíli pro izolaci nemocných výhodné. Lékaři přicházeli za pacienty ze svých kmenových oddělení – chirurgie, interny, neurologie, ošetřovatelský tým byl sestaven nově během několika hodin. „Bylo to pro nás všechny náročné, během dvou dnů jsme dovybavili prostory, převezli pomůcky a vytvořili tým ze sester z chirurgického a gynekologicko-porodnického oddělení. Pomáhaly nám také čtyři studentky zdravotnické školy, tři v pozici sanitářů, jedna jako praktická sestra,“ komentovala staniční sestra Elena Vaculíková. Netajila se s tím, že měly v počátku respekt z nového prostředí i z rozdílné problematiky péče, třeba u interních pacientů. „Kolegyně z interního pavilonu nás ale přijaly úžasně a pomáhaly vždy, když jsme se na ně obrátily. Všem moc děkuji,“ dodala.

 

Pacienti byli hospitalizováni po jednom na pokoji, při vstupu bylo zapotřebí se vždy převléknout. „Měly jsme dvojí rukavice, ochranný oděv, ochranu obličeje a dýchacích cest, jednorázové návleky na obuv, operační čepice. Každý, kdo si to vyzkoušel, ví, jak je v daných pomůckách horko, nekomfortně. Osobně pro mě byla problémem snížená citlivost ve dvojitých rukavicích, což je komplikuje aplikaci injekcí a zavádění kanyl, ale vypořádaly jsme se s tím,“ popsala Vaculíková. Nová situace byla pro sestry výzvou, která jejich tým stmelila. „Poznaly jsme problematiku jiných onemocnění i samy sebe navzájem. Pokud si to epidemiologická situace vyžádá, vrátíme se zpět. Srdcem jsme ale všechny na svých kmenových odděleních,“ uvedla Elena Vaculíková, která se po hektických dnech znovu vrátila k práci na chirurgickém oddělení Vsetínské nemocnice.

 

Tagy článku