Vsetínská nemocnice: Vrací se setkání, která radí s péčí o nemocného v domácím prostředí

Vsetínská nemocnice: Vrací se setkání, která radí s péčí o nemocného v domácím prostředí
foto: www.nemocnice-vs.cz/Poradna pro pecujici
29 / 06 / 2022

Řada důležitých informací a praktických rad, jak pečovat o nemocného v domácím prostředí, získají zájemci ve středu 29. června 2022 od 15.00 hodin ve 4. patře pavilonu H (nová interna).

Na setkání, které naplánovala Vsetínská nemocnice společně s nadačním fondem Zůstaneme doma, budou k dispozici praktické ukázky správného polohování, bezpečného přemísťování a dalších potřebných technik. Odborníci budou odpovídat na otázky, které pečující osoby kladou nejčastěji. Potřebná a oblíbená akce se vrací po dvouleté covidové přestávce.

„Program našeho setkání vždy uzpůsobujeme přáním a potřebám příbuzných, snažíme se reagovat na problémy, s kterými přicházejí, které je právě trápí, pomoci jim praktickou ukázkou,“ uvedla Marie Muroňová z nadačního fondu //www.zustanemedoma.cz/ Zůstaneme doma. Nejčastěji se příchozí zajímají právě o správné polohování, výběr vhodné hygienické pomůcky, správné provádění hygienické péče a manipulování s pacientem, aniž by si sami způsobili problémy s bolestmi páteře. Odborníci radí s prevencí proleženin, využitím a pořízením kluzných podložek a polohovacích pomůcek. 

Posláním nadačního fondu ZŮSTANEME DOMA je zvýšení kvality života v průběhu stárnutí nebo nemoci, s cílem podpořit rozhodnutí seniora či nemocného žít doma ve svém přirozeném prostředí a podpořit tím autonomii rozhodování o svém životě. Nadační fond pomáhá podporovat rodinné příslušníky a další osoby v zapojení do péče o jejich blízké a podporuje rodiny, které se ocitly na hranici společenského nebo sociálního postavení, organizuje setkávání osob, které pečují nebo se chystají pečovat o rodinného příslušníka, pořádat pro ně semináře a zajistí jejich edukace v základních ošetřovatelských dovednostech, a to mimo jiné i ve spolupráci s nemocnicemi, domovy důchodců a dalšími zařízeními.

Zájemci se mohou přihlásit u zdravotně-sociálního pracovníka Vsetínské nemocnice
Bc. Radima Bleši, tel. 571 818 269, mobil: 737 251 966, e-mail:
.

www.nemocnice-vs.cz

Tagy článku