Vsetínská nemocnice: „Při léčbě pacientů s koronavirem nám pomáhá moderní vybavení,“ říká primář ARO Marek Proksa

Vsetínská nemocnice: „Při léčbě pacientů s koronavirem nám pomáhá moderní vybavení,“ říká primář ARO Marek Proksa
foto: bnzlin.cz/Primář MUDr. Marek Proksa
09 / 11 / 2020

Obě covidové jednotky Vsetínské nemocnice jsou aktuálně zaplněny, pečují o 58 pozitivních pacientů, o sedm dalších pacientů ve vážném stavu se starají na ARO a JIP. Na péči o nemocné s koronavirem jsme se zeptali primáře anesteziologicko-resuscitačního oddělení Marka Proksy. Jeho oddělení bylo v letošním roce vybaveno řadou nových přístrojů, které jim pomáhají zvládnout současnou náročnou situaci.

Jaká je aktuální situace v léčbě pacientů s koronavirem?

„Tak jako v jiných nemocnicích v současné době, i v naší nemocnici je hospitalizováno poměrně velké množství pacientů s nemocí COVID-19. Část pacientů leží na dvou vytvořených covidových jednotkách, část na lůžkách intenzivní nebo resuscitační péče. Na covidových jednotkách leží pacienti se středně těžkým průběhem vyžadujícím například oxygenoterapii (podávání kyslíku). Pacienti s těžkým průběhem, závažnějším zánětem plic, stavy vyžadující umělou plicní ventilaci nebo jinou formu orgánové podpory leží na ARO nebo JIP.“

Jaká léčba se těmto pacientům dostává?

„Jak je známo, specifická léčba nákazy COVID-19 neexistuje. Léčba je symptomatická, jsou podávána analgetika (léky od bolesti), antipyretika (léky snižující horečku), vitaminy C, D, tekutiny. Lehké formy onemocnění pacienti takzvaně vyleží doma. Při závažnějším průběhu je někdy nutno podávat kyslík, kortikoidy. Při splnění indikačních kritérií i v naší nemocnici podáváme Remdesivir, který je určen k léčbě spíše středně těžkých forem.“

Jaká jsou specifika péče o pacienty s koronavirem na anesteziologicko-resuscitačním oddělení?

„Na oddělení anestezie a resuscitace a JIP jsou přijímáni pacienti s nejtěžší formou onemocnění vyžadující z důvodu těžkého zánětu plic některou z forem podpory dýchání. Ať jsou to různé formy podávání kyslíku o vysokém průtoku, přetlakem, tak přístrojová umělá plicní ventilace. Je poskytována náhrada selhaných orgánových funkcí, snažíme se získat čas, aby si organismus s infekcí poradil. Antibiotika se podávají až při prokázané bakteriální superinfekci. Jak je známo onemocnění COVID -19 způsobuje virus a na ten antibiotika nezabírají.

U nejtěžších forem dochází k takzvanému přestřelení imunitní reakce organismu proti viru, tato reakce pak poškozuje další orgánové systémy, dochází k rozvoji multiorgánovému selhání. Léčba takto vážného stavu je svízelná, prognóza vždy závažná, a ano, i v naší nemocnici na oddělení ARO či jednotkách intenzivní péče pacienti, stejně jako jinde, i přes maximální možnou péči, bohužel, také umírají.“

Často se hovoří o umělé plicní ventilaci, co vlastně obnáší?

„Umělá plicní ventilace je způsob dýchaní, při kterém je průtok plynů dýchacím systémem plně nebo částečně zajištěn mechanickým přístrojem. Využívá se krátkodobě nebo dlouhodobě v situacích, kdy je potřeba podpořit dýchací systém nemocných, u kterých došlo ke vzniku závažné poruchy dýchání. Laicky řečeno: za pacienta dýchá přístroj. Je to metoda, která je na oddělení ARO standardem, není to metoda vyvinutá v této době. Je součástí denní práce intenzivisty. Při umělé plicní ventilaci jsou pacienti uvedeni do takzvaného umělého spánku a samozřejmě i tato metoda má své limity.“

VSN ARO / bnzlin.cz

Pomáhá vám i v nelehké práci i moderní technika, kterou bylo v letošním roce oddělení vybaveno?

„K dispozici je nejmodernější ventilační technika, umožňující sofistikovanou umělou plicní ventilaci, dostatečné množství infuzní techniky, přístroje pro základní i rozšířenou monitoraci životních funkcí a v neposlední řadě postele s mnoha funkcemi, kvalitní antidekubitní matrace proti proleženinám zajišťující optimální péči o pacienta v kritickém stavu.“

Oddělení má k dispozici nový ultrazvukový přístroj či videolaryngoskop. K čemu je využíváte?

„Nový ultrazvukový přístroj je aktuálně u pacientů s COVID-19 používán k vyšetření plic. Své využití si najde i při vyšetření břišní dutiny, hrudníku, srdce nebo zavádění katetrů do cévního řečiště. Nelze opomenout intubační videolaryngoskop - přístroj, který se používá k zajištění dýchacích cest, aby bylo možné připojit pacienta k ventilátoru. Na rozdíl od konvenčního laryngoskopu, kdy se lékař pomocí něj dívá přímo do úst, je tady z dutiny ústní přenášen obraz do monitoru. Lékař se tudíž nemusí sklánět nad obličej pacienta, což je v současné době důležité coby prevence infekce.“

 Text: Egon Havrlant, www.bnzlin.cz

Tagy článku

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace