Vsetínská nemocnice pomohla Péťovi a jeho kamarádům

18 / 03 / 2015

Čtyři pytle plné uzávěrů od PET lahví nasbírali zdravotníci a pacienti Vsetínské nemocnice a.s. Výtěžek z prodeje pomůže Petru Žlebkovi a jeho kamarádům ze speciální školy k úhradě terapeutických aktivit.

Vsetínská nemocnice a.s. se v loňském roce zapojila do projektu Nakrmte plastožrouta, jehož cílem je nejen recyklovat plastový odpad, ale i možnost získání finanční prostředků pro charitativní účel. Na odděleních, v bufetu či v lékárně Vsetínské nemocnice se tak objevily sběrné nádoby s logem projektu, do kterých jsme postupně a trpělivě shromažďovali víčka od PET lahví. Často jsou to právě nemocniční oddělení, která potřebují pomoc sponzorů k financování nákupu nového vybavení. Tentokrát jsme my sami měli možnost alespoň troškou pomoci někomu druhému, a tak jsme sbírali a do sběru zapojili rodinné příslušníky i pacienty.

Zkontaktovali jsme se s maminkou postiženého Petra, která se již dříve aktivně zapojila do sběru víček pro pomoc svému synovi a jeho kamarádům ze speciální školy za účelem zajištění nákupu potřebných pomůcek a úhrady terapeutických aktivit. Sesbíraná víčka jsme tak předali MŠ a ZŠ Vsetín, Turkmenská, která speciální školu zahrnuje. „Děkujeme všem z nemocnice, kteří se do sběru víček zapojili a vzpomněli si na nás. Je to pro nás velká radost. S nápadem sběru víček přišli před časem sami rodiče našich žáků a už se nám tímto způsobem podařilo získat finanční prostředky, které jsou využity pro děti a jejich aktivity,“ uvedla ředitelka školy Mgr. Dagmar Šimková. Předání vršků bylo i symbolickým dárkem pro Petra Žlebka, který před několika dny oslavil patnáctiny, ale také poděkováním škole, jež s námi dlouhodobě spolupracuje, organizuje a garantuje výuku v MŠ a ZŠ při dětském oddělení Vsetínské nemocnice.

Předání uzávěrů, které se nám podařilo nasbírat, bylo velmi milé a přimělo nás k předsevzetí se aktivně zapojit do dalšího sběru. Pomoci nám mohou všichni zájemci. Sběrné nádoby najdou na téměř všech odděleních Vsetínské nemocnice, v lékárnách i v bufetu v areálu nemocnice.

Zdroj: Vsetínská nemocnice, a.s.

DSC_0896