Vsetínská nemocnice: Poděkování paní primářce RNDr. Anně Sekáčové

Vsetínská nemocnice: Poděkování paní primářce RNDr. Anně Sekáčové
foto: nemocnice-vs.cz
06 / 05 / 2020

Dlouholeté primářce oddělení lékařské mikrobiologie RNDr. Anně Sekáčové poděkovala a hodně zdraví a pohody do dalších let popřála ředitelka nemocnice Ing. Věra Prousková, náměstkové MUDr. Martin Metelka a Ing. Martin Pavlica. Paní doktorka pracovala v nemocnici od roku 1980, později jako vedoucí úseku a od roku 2007 jako primářka oddělení.

Podílela se na vzniku antibiotického střediska. Primářskou štafetu v souvislosti s odchodem do penze v letošním roce předala MUDr. Janu Tkadlecovi.

Zdroj:

//www.facebook.com/VSnemocnice/?__tn__=kCH-R&eid=ARA6Pv452Xu9g9f_V00ucFr0-_d1Pv3nkw32Zf9IXJE_RsAOOYwRQgq2yfk08i2P-KwcRKNtirosDYCI&hc_ref=ARQl7d1eSqniLaQEGR0spGWSEIyrfN-JV6ILpCEMr8RH-ST8Akqo_LUS6clA3PWoL14&fref=nf&__xts__[0]=68.ARD-H6sumCUkpcM1XTmvqLz6FPKxjUMKKWsed1Y0jtUdYuqEuOycRtyyV9rov-sam9hu6a35PLXqWTBb2qZ6Ud4BQPneP6zjmWkNIxxJ1IdYkGxN4sWZjx8dukRF19j5L_co5PV6R32-D-sbIKPOINZ9YjBrXhHNxgRmVdIHfmyZY1czVLRtF7Y9GczTm9z0jsSjQuMYBMftC9TkT85ykqkiyiiMALOJ9TGjr0lukpI9pZUpyQflR8aCuGmI2c1jQdv0OvqwrwIR-szVA2JwGuAU0__mPczcV5DC7QeWkfUAo5Pv_JbnUFFHekKOuLUmyGiRETXVPkot093bLjOmsGJvzMGTPg2RX1bDCQudlapEEm5qlVtcA_9rLKhtxdU4sHQjf949ilYyGEGAgTbdQASaAJjKueEfYN4L9YeIEEQtIZCdD-cO1xqugYsLA65k07Rt0_QTMRt5pIeVDqlGxuYQf65vn22YCoNIJ_PFkX5WTseA_QqEYD2GXY00oFJyfyTGA4hPSZJPAR9yQoqEfA

Tagy článku