Vsetínská nemocnice: Oprava na ortopedii je dokončena, kraj uhradí i další práce

Vsetínská nemocnice: Oprava na ortopedii je dokončena, kraj uhradí  i další práce
foto: nemocnice-vs.cz
30 / 04 / 2020

Oprava rozvodů vody v prostorách ortopedického oddělení je hotova. Zdravotníci z ortopedie se stěhují zpět do svých prostor v přízemí chirurgického pavilonu Vsetínské nemocnice. Epidemiologická situace dovoluje i postupné znovuzahájení plánované operativy. První akce z plánu oprav hrazených Zlínským krajem přišla na bezmála šest set tisíc korun.

„Původně jsme práce na ortopedii plánovali až na červenec, využili jsme však epidemiologické situace, kdy se utlumil provoz ortopedického oddělení, a pustili jsme se do opravy s předstihem,“ uvedl Ladislav Kašpar, provozní náměstek Vsetínské nemocnice. Zapotřebí bylo vyměnit horizontální rozvody vody umístěné nad stropem, což vyžadovalo demontáž stropního krytí a následně montáž nového kazetového stropu s osvětlením. Zároveň byla vyměněna podlahová krytina na celé chodbě, provedeny potřebné stavební úpravy a prostory vymalovány.

 

Rada Zlínského kraje schválila v minulých dnech i další opravy a technická zhodnocení majetku, který kraj pronajímá svým nemocnicím. Vsetínská nemocnice tak vybuduje měřící místa pro monitoring toků energií v celkem 8 budovách za 580 tisíc korun, opraví nouzový okruh osvětlení a chráněných rozvodů ve stravovacím pavilonu za 134 tisíc korun a opraví i vstupní prostor u bistra za 152 tisíc korun, aby lépe vyhovoval hendikepovaným.

 

V oblasti monitoringu energií se jedná již o druhou etapu. Cílem je vybudování systému, jehož prostřednictvím může nemocnice sledovat a regulovat spotřebu energií v jednotlivých budovách, ale i stav a funkčnost dílčích zařízení, například kotelny, dieselového agregátu, záložní UPS, systému rozvodů, klimatizace, kyslíkových systémů a podobně. „Hodnoty z měřících zařízení budou dálkově přenášeny na pracoviště energetika a techniků daných odborností. Systém informuje o poruchách a vyhodnocuje je dle závažnosti. Měl by nám pomoci zachytit odchylky od požadovaného stavu, vést k rychlejšímu odhalení a lokalizaci poruchy, ale umožní i rychlé reakce na požadavky z oblasti vytápění, klimatizace a podobně. Zároveň bude shromažďovat data, vyhodnocovat je, což jsme dosud neměli k dispozici,“ uvedl náměstek Ladislav Kašpar s tím, že realizace se očekává v září, aktuálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele.

 

Potřebná je oprava nouzového okruhu osvětlení a chráněných rozvodů ve stravovacím pavilonu. „Budova nebyla napojena na náhradní zdroj, při výpadku elektrické energie nebylo zajištěno ani osvětlení. Nově bude na náhradní zdroj napojen světelný okruh, vybrané zásuvkové okruhy a regulační prvky, aby bylo možné spustit plynové spotřebiče, ale také aby byla uchována data potřebná pro objednání, přípravu a distribuci stravy,“ doplnil provozní náměstek. S realizací se počítá v květnu až červnu. 

 

Úpravy se počátkem léta dočká i vstup do bistra, na jehož bariérovost několikrát poukazovala i veřejnost. „Není zde možné vybudovat nájezdovou rampu, ale povrchy budou srovnány, vyhrazená plocha bude bezbariérově dostupná, k dispozici zde bude komunikátor, jehož prostřednictvím si imobilní pacient přivolá obsluhu, která přinese objednané zboží,“ vysvětlil princip úpravy Ladislav Kašpar.

Tagy článku