Vsetínská nemocnice: Odborníci vysvětlili zásady polohování a předali pečujícím řadu informací

Vsetínská nemocnice: Odborníci vysvětlili zásady polohování a předali pečujícím řadu informací
foto: www.nemocnice-vs.cz/Domácí péče
10 / 02 / 2023

Velmi spokojeni s praktickými ukázkami polohování, manipulace s pacientem, ale i dalšími radami a získanými dovednostmi, byli účastníci setkání, které se uskutečnilo ve středu 8. února 2023 v prostorách interního pavilonu Vsetínské nemocnice.

Akce připravená pro příbuzné, pečující o své blízké v domácím prostředí, vznikla ve spolupráci s nadačním fondem Zůstaneme doma. Podobná setkání se ve Vsetíně konají již čtvrtým rokem a pro letošek jsou naplánovány ještě další dva termíny.

„Dědečka mají propustit z nemocnice, doma již máme polohovatelné lůžko a jsme domluveni s Charitou, že nám pomohou. Jen máme trošku obavy, abychom zvládli hygienu správně zajistit, zatím s tím nemáme zkušenosti,“ řekla nám ještě před začátkem setkání paní Klára. Právě tyto obavy jsou u nově pečujících nejčastější. Ti, kteří již delší dobu o své blízké pečují, se chtějí dozvědět více o možných pomůckách či postupech, které jim mohou usnadnit práci a ušetřit energii. „Ukážeme si, jak vyměnit prostěradlo, plenu, dostaneme se k polohování,“ uvedla v úvodu praktické části Marie Muroňová z nadačního fondu Zůstaneme doma. Odborníci již tradičně radí s výběrem vhodné hygienické pomůcky, prevencí proleženin, správným prováděním hygienické péče a manipulování s pacientem, aniž by si sami způsobili problémy s bolestmi páteře. „Program našeho setkání vždy uzpůsobujeme přáním a potřebám příbuzných, snažíme se reagovat na problémy, se kterými přicházejí, které je právě trápí, pomoci jim praktickou ukázkou,“ dodala Muroňová s tím, že do Vsetína se vždy rádi vracejí, spolupráce s nemocnicí trvá již čtvrtým rokem. Pro zájemce je tento program bezplatný, na letošek naplánovala Vsetínská nemocnice celkem tři termíny. Další setkání se uskuteční 14. června a 6. září 2023, vždy od 15.30 hodin ve 4. patře nového interního pavilonu. Přihlašování u zdravotně-sociálního pracovníka Bc. Radima Bleši, tel. 571 818 269, blesa@nemocnice-vs.cz.

Mnohé informace najdou zájemci také na webu nadačního fondu Zůstaneme doma. Posláním fondu je zvýšení kvality života v průběhu stárnutí nebo nemoci, s cílem podpořit rozhodnutí seniora či nemocného žít doma ve svém přirozeném prostředí a podpořit tím autonomii rozhodování o svém životě. Nadační fond pomáhá podporovat rodinné příslušníky a další osoby v zapojení do péče o jejich blízké a podporuje rodiny, které se ocitly na hranici společenského nebo sociálního postavení, organizuje setkávání osob, které pečují nebo se chystají pečovat o rodinného příslušníka, pořádat pro ně semináře a zajistí jejich edukaci v základních ošetřovatelských dovednostech, a to mimo jiné i ve spolupráci s nemocnicemi, domovy důchodců a dalšími zařízeními.

www.nemocnice-vs.cz

Tagy článku