VSETÍNSKÁ NEMOCNICE OBNOVUJE NĚKTERÉ ZDRAVOTNICKÉ PROVOZY

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE OBNOVUJE NĚKTERÉ ZDRAVOTNICKÉ PROVOZY
20 / 04 / 2020

Vzhledem k dosavadnímu pozitivnímu vývoji onemocnění COVID-19, kdy nedochází k masivnímu nárůstu počtu nemocných, bylo rozhodnuto o postupném uvolňování restriktivních opatření, omezujících běžný provoz lůžkových oddělení a ambulancí Vsetínské nemocnice. V tomto týdnu nemocnice postupně obnovuje další část chirurgické operativy, otevírá některé ambulance s plánovanými vyšetřeními a připravuje zahájení odběrů plazmy či rozšíření odběrů krve od dobrovolných dárců.

„Nemocnice ve Zlínském kraji postupují koordinovaně, každé zdravotnické zařízení má svou individuální roli. Vedení všech čtyř nemocnic se dohodla, že stávající systém rozdělení péče a úkolů mezi nemocnicemi bude zachováno do konce dubna. Některé činnosti je ale možné upravit individuálně bez vazby na další nemocnice. Proto dochází už v tomto týdnu k postupnému uvolňování ambulantních provozů a lze již plánovaně zvát pacienty na některá vyšetření,“ vysvětlila ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková.

Některé kroky již byly učiněny v minulých dnech: za předpokladu splnění všech doporučených epidemiologických opatření byla umožněna přítomnost otců u porodu. Od tohoto týdne se otevírají gynekologické, chirurgické a interní ambulance i pro plánovaná vyšetření. Do částečného provozu se od poloviny týdne vrací nefrologická ambulance, od pondělí 27. dubna pak také rehabilitační oddělení, kde se v průběhu tohoto týdne ještě dokončují stavební úpravy. Do všech ambulancí je zapotřebí se předem telefonicky objednat, kontakty jsou k dispozici na webových stránkách nemocnice, u jednotlivých oddělení.

Stále je však nezbytné dodržovat nastavená hygienická opatření. Na vstupu do nemocnice budou příchozí i nadále procházet kontrolním a třídícím stanovištěm. „Pacienti budou objednáváni tak, aby nedocházelo ke koncentraci většího počtu osob na jednom místě, v jedné čekárně. V některých částech nemocnice, zejména ve starých budovách, je to velmi obtížné. Bude také velmi potřeba, aby pacienti byli ukáznění a aby přicházeli na vyšetření ve stanovený čas,“ vysvětlil náměstek pro léčebnou péči MUDr. Martin Metelka.

Lůžková péče bude do konce dubna probíhat až na několik výjimek ve stávajícím režimu. „I nadále se budou provádět neodkladné zákroky, ať již se jedná o úrazy, porody či onkologickou operativu. Pacienti ale už budou zváni i k některým jednodušším výkonům, u kterých se nepředpokládá delší hospitalizace,“ uvedl MUDr. Metelka. Omezen je i nadále provoz ortopedického oddělení, v jehož prostorách probíhají opravy rozvodů vody a malování.  Některých pracovišť, jako například interny nebo neurologie, se omezení téměř nedotkla. „V době mimořádných opatření jsme otevřeli dvě nová pracoviště –  infekční lůžka a lůžkovou stanici ve 4. patře nového interního pavilonu, kde jsou umísťováni pacienti do izolačního režimu v souvislosti s podezřením na onemocnění COVID-19. Nutno podotknout, že zatím byli všichni zde testovaní pacienti negativní. Tato pracoviště zatím zůstanou zachována ,“ doplnil náměstek pro léčebnou péči.

Příznivá epidemiologická situace a příprava další operativy umožňují i postupné rozšiřování odběrů od dobrovolných dárců krve a plazmy. V současné době hematologicko-transfuzní oddělení odebírá krev od dárců RH negativních krevních skupin a 0+, rozšiřovat se postupně bude o A+ a B+. Od 4. května plánují zdravotníci znovuobnovení odběrů plazmy. Bližší informace, odpovědi na nejčastější dotazy jsou k dispozici na webu Vsetínské nemocnice.

Tagy článku