Vsetínská nemocnice: Moderní přístroj zrychluje diagnostiku u závažně nemocných

Vsetínská nemocnice: Moderní přístroj zrychluje diagnostiku u závažně nemocných
foto: www.nemocnice-vs.cz/MUDr. Jan Tkadlec
25 / 08 / 2022

Rychlejší nasazení účinné antibiotické léčby u nemocných ve vážných, život ohrožujících stavech umožňuje diagnostický multiplexní systém, který nově využívá oddělení lékařské mikrobiologie. Přístroj FilmArray za více než milion korun pořídila Vsetínská nemocnice díky dotacím z programu REACT-EU.

Doba testování v novém přístroji je pouze jedna hodina, podstatně zkracuje čekání na výsledek, což je u pacientů v závažných stavech velmi důležité. „Nejde přitom jen o významnou časovou úsporu, ale také o přesnost a komplexnost. Přístroj z jednoho vzorku otestuje širokou paletu patogenů, které mohou vyvolat různá infekční onemocnění (infekce krevního řečiště, neuroinfekce, infekce respiračního a zažívacího traktu), rovněž umožní stanovit i geny antimikrobiální rezistence. Dozvíme se tak o nemocném podstatně více, výsledek může přinést nové informace a nasměrovat léčbu případně i jiným směrem, než se původně očekávalo,“ uvedl primář oddělení lékařské mikrobiologie MUDr. Jan Tkadlec.

Testovací přístroj / www.nemocnice-vs.cz

Rychlé nasazení cílené antibiotické léčby má příznivý vliv na pacienta, zkracuje léčbu, dobu pobytu na JIP a celkové hospitalizace. „Rovněž významně ovlivní nadužívání antibiotik,“ vysvětlil primář. Připomenul, že v rámci oddělení lékařské mikrobiologie funguje již řadu let antibiotické středisko, které sleduje vývoj rezistencí k antimikrobním preparátům, zajišťuje konzultační činnost v oblasti racionální antibiotické terapie a hodnocení mikrobiologických nálezů.

K financování nákupů přístrojové techniky: program REACT-EU rozděluje finanční prostředky z Evropské unie, určené na snížení dopadů pandemie Covid-19 a na zvýšení odolnosti proti obdobným hrozbám. Vsetínská nemocnice z tohoto projektu čerpá finanční prostředky v celkové výši 136 milionů korun. Nedávno byly takto koupeny například diagnostické monitory, centrifugy a digitální pipety. Nejvyšší částka z dotačních prostředků je určena na pořízení magnetické rezonance.

www.nemocnice-vs.cz

Tagy článku