Vsetínská nemocnice: Do projektu Valašského Medik Klubu se zapojily další střední školy

16 / 01 / 2017

Přednáška o moderní chirurgii uzavřela první semestr Valašského Medik Klubu, originálního projektu, který připravila Vsetínská nemocnice pro středoškoláky se zájmem o vysokoškolské studium lékařských oborů a přírodních věd. V druhém semestru se počet účastníků rozšiřuje, do projektu se zapojují studenti již tří valašských středních škol. Připraveno je šest okruhů, které navazují na středoškolskou výuku a rozšiřují ji, představují jednotlivá pracoviště, odbornosti a zdravotníky. vyber3

 „První semestr jsme vnímali jako pilotní, navázali jsme spolupráci se vsetínskou Střední školou Kostka. Ve druhém semestru se do projektu zapojují i gymnázia ze Vsetína a Valašského Meziříčí. Počet zájemců mnohonásobně překročil kapacitu. Nebylo možné vyhovět všem, nechali jsme proto na školách samotných, aby provedly výběr žáků s největším zájmem o danou tematiku,“ uvedl náměstek pro personální řízení Vsetínské nemocnice Ing. Martin Pavlica.

V prvním semestru Valašského Medik Klubu studenti získávali informace z oblasti hematologie, patologické anatomie a moderní chirurgie. „Rozhodně chceme pokračovat, studenti jsou nadšení, protože se dozvědí mnoho zajímavého nad rámec školních osnov, mnoho informací z praxe. Je to pro ně úžasně motivační,“ komentoval Mgr. Radim Ondra, učitel biologie, chemie a základů přírodních věd ze Střední školy Kostka.

Závěrečný modul prvního semestru studentům představil právě oblast chirurgie. Primář chirurgického oddělení Vsetínské nemocnice MUDr. Radim Slováček hovořil o vývoji oboru, především však o současnosti a moderních trendech. Studenty seznámil i s některými operačními nástroji, v praxi si mohli vyzkoušet i práci s harmonickým skalpelem.

Druhý semestr zahájila přednáška o zdravotnictví očima personalisty, v jejímž rámci se studenti dozvěděli o možnostech dalšího studia a uplatnění ve zdravotnictví. Únor je nazván VIDĚT POD POVRCH a je věnován problematice zobrazovacích metod. Přinese nejen informace o možnostech ultrazvukových přístrojů, rentgenu či CT, ale studenty čeká také stručná anatomie člověka s využitím moderní techniky. Březen je věnován porodnictví, přinese ale také informace o raritních operacích či přístrojovém vybavení. Garantem dalších tří přednášek jsou dětské oddělení, interna, ARO. Na studenty čekají odpovědi na otázky, proč je pediatrie vnímána jako jeden z nejhezčích, zároveň však nejnáročnějších oborů medicíny, co prozradí echokardiografie, či co se děje během anestézie.

Zdroj: nemocnice-vs.cz