Všeobecná fakultní nemocnice v Praze: Certifikát kvality SAK

25 / 06 / 2014

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se řadí mezi další vybrané poskytovatele zdravotních služeb, kteří prošli přísným sítem prověření kvality a – na základě týdenního hloubkového externího auditu obdržela akreditaci od Spojené akreditační komise, o.p.s. (dále SAK), která vzešla z otevřené veřejné zakázky jako vítězná. Externí audit byl mimo jiné zaměřen i na plnění tzv. Resortních bezpečnostních cílů MZČR, která jsou pro přímo řízené organizace MZČR závazná (např. záměna léčiv, identifikace pacientů, předoperační bezpečnostní procesy, prevence pádů atd).

Vedení VFN bylo dne 23. června 2014 -  doporučujícím kladným stanoviskem ze strany SAK informováno o udělení akreditace SAK, která je potvrzena formou certifikátu kvality dle zákona
č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb. K tomuto úspěchu přišel do nemocnice osobně poblahopřát i ministr zdravotnictví ČR, pan Svatopluk Němeček.

„Jedná o potvrzení dlouhodobého procesu, který byl započat již v roce 2007, kdy se naše nemocnice začala kontinuálně zabývat zaváděním, udržováním a zlepšováním kvality poskytované péče. Akreditace je platná na dobu tří let, to znamená, že nadále budeme pokračovat v intenzivní práci tak, abychom nadále poskytovali kvalitní a bezpečnou práci pro pacienty této prestižní nemocnice. Tento výsledek je oceněním všech zaměstnanců VFN, kteří se na tomto úspěchu podíleli“, uvedla k získané akreditaci Dana Jurásková, ředitelka VFN v Praze.

Zdroj: vfn.cz

vfn-logo