VoZP: Ceduli „dočasně uzavřeno“ vídali pacienti během krize v ordinacích pouze ojediněle

VoZP: Ceduli „dočasně uzavřeno“ vídali pacienti během krize v ordinacích pouze ojediněle
foto: Archiv redakce/VoZP logo
27 / 05 / 2020

Během posledních dvou měsíců čeští lékaři a zdravotníci uzavírali ordinace pouze výjimečně a volili spíše cestu přijímání akutních případů či objednaných pacientů. Krizový stav se naopak nejvíce dotkl fyzioterapeutů, kteří svá pracoviště uzavírali nejčastěji. Vychází to z průzkumu mezi poskytovateli zdravotní péče, který vypracovala Vojenská zdravotní pojišťovna pro SZP ČR.

Ačkoliv se v době krize významně snížila návštěvnost lékařských zařízení, ta svá pracoviště uzavírala jen málokdy a na pacienty byla připravena. Celkem 58 % poskytovatelů zdravotní péče nahlásilo provoz buď beze změny, či s minimálními omezeními. Ta nejčastěji spočívala v přijímání pouze objednaných pacientů a akutních případů. Dalších 31 % respondentů uvedlo, že pouze omezili ordinační hodiny a pro pacienty byli k dispozici distanční formou.

Právě distanční forma vyšetřování nebo také telemedicína je jednou z dalších výzev současné zdravotní péče. Od 1. června by tak mohla být na většině pracovišť umožněna interaktivní vyšetření bez fyzické přítomnosti pacienta v ordinaci. Například u virových onemocnění je zcela zásadní, aby pacient mohl zůstat co nejvíce doma a nákazu dále nešířit. Díky této formě vyšetření zajistíme co nejvhodnější podmínky pro uzdravení pacienta a zamezíme i dalšímu šíření,“ vysvětluje Markéta Benešová, ředitelka zdravotního odboru z Vojenské zdravotní pojišťovny. Celkem 9 % respondentů uvedlo, že po dobu krize poskytovali zdravotní služby jen distančně.

Z průzkumu dále vyplývá, že poskytování zdravotní péče zcela přerušilo pouze 1,5 % těchto poskytovatelů. Jednalo se nejčastěji o fyzioterapeutická zařízení. Více než polovina (54 %) dotazovaných fyzioterapeutů uvedla, že bylo zapotřebí dočasně uzavřít praxi. „Pokud se podíváme na celé spektrum poskytovatelů zdravotní péče, tak právě fyzioterapie často vyžaduje velmi blízký kontakt pacienta a terapeuta. Bylo proto s ohledem na nestandardní okolnosti pochopitelné, že pro ochranu zdraví pacientů i personálu, došlo ke zmiňovanému dočasnému kroku,“ doplňuje Markéta Benešová.

O průzkumu

Průzkum mezi poskytovateli zdravotní péče vypracovala VoZP pro Svaz zdravotních pojišťoven ČR. Otázky byly formulovány pro zjištění stavu zajištění dostupnosti péče a následné zprostředkování informovanosti pojištěnců o dosažitelnosti zdravotních služeb v této mimořádné situaci. Zúčastnilo se ho celkem 4 768 smluvních poskytovatelů VoZP ČR (tj. cca 20 % z celkového počtu poskytovatelů v ČR). Analýza stavu odpovědí byla provedena v návaznosti na ukončení krizového stavu v České republice. Od 18. května 2020 je kontaktní formulář významně upraven, nově jsou přijímána pouze hlášení o obnově provozu a 1. června 2020 bude sběr hlášení ukončen.

 

 

O Vojenské zdravotní pojišťovně

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech.
O svých 700 tisíc pojištěnců pečuje prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě po celé ČR, která zahrnuje přes 25 tisíc poskytovatelů.

www.vozp.cz

 

Tagy článku