VOLBY: Vysvědčení pro kraje a jejich nemocnice. Předmět: Komunikace

VOLBY: Vysvědčení pro kraje a jejich nemocnice. Předmět: Komunikace
foto: moderniobec.cz/Mapa krajů ČR
05 / 10 / 2020

Vlnobití povolebních debat, facebookových i zákulisních, ještě neutichá. Pandemie udělala své a přepsala mapu zastoupení politických stran a hnutí v regionech. Pozornost bude upřena na krajské nemocnice - jsou zpravidla největšími zaměstnavateli, příjemci rozpočtových peněz a institucemi naděje. Co toho vyplyne pro obyvatele čtrnácti regionů?

Určitě zájem o to, jakou úroveň jejich nemocnice mají. Vědět o nich co nejvíc, znát špičkové lékaře i sestry. Každý se soustředí po vstupu do nemocnice hlavně na sebe, to je pochopitelné. Komunikace pacient - lékař/sestra je často na hraně. Vystrašený klient, přepracovaní zaměstnanci, to chce sebeovládání na obou stranách. Pokud ale bude veřejnost „své“ lékaře znát, občas zaznamená příběh a osobnost, uvidí častěji v časopise, TV nebo na webu ošetřujícího lékaře, ke kterému se chystá, je základ vztahu dobře položen. Proto je komunikace nemocnice s veřejností tak důležitá.

Stejně jako operace, vyšetření a diagnózy, musí dělat také PR a komunikaci profesionálně zdatní specialisté. Nemocnice na to mají - témata, příběhy, osobnosti. I tato práce má mít nejvyšší úroveň. A jak jsou na tom kraje teď, s vyhlídkami na změny po volbách? Pokusili jsme se oznámkovat, jistěže symbolicky, jak si v komunikaci s veřejností (a médii) kraje vedly.

Středočeský kraj

si asi oddechl. Pro nové vedení bude zřejmě  prioritou oprava silnic, P+R dohoda s Prahou (ano, stará témata jsou pořád ve frontě) a docela určitě nový model komunikace. Dosavadní debata kraje s veřejností na téma zdravotnictví se odehrávala zprostředkovaně, kdy jiná média řešila záhadné faktury, poradce, kadeřníky a neohrabaná dementi překotných rozhodnutí. Nemocnice dělaly samy, nač stačily. Obecné zadání ze strany kraje-zřizovatele zřetelné nebylo. Šance nastavit nově co nejúčinnější komunikaci na téma „Znáte vaše zdravotníky z 5 krajských nemocnic?“ je velká. Mediální nástroje netřeba vymýšlet, existují. Důležitý je obsah, systém a věrohodnost. Tiskové mluvčí kraje se nám nepodařilo přimět k reakci, mluvčí krajských nemocnic oceňujeme na 2+! ON Kladno 1.

Karlovarský kraj

může předpokládat, že pokud se hejtman nezmění, není třeba větších zásahů. Krajské nemocnice a zdravotnická zařízení jsou zčásti v pronájmu, kraji slouží také nestátní zařízení, specifická situace léčebného lázeňského průmyslu si bude žádat odvážná a kreativní rozhodnutí. Karlovarsko by mohlo využít fondů EU a společných projektů se sousedy. Zachování tradice je pro lázeňská centra důležité, stejně ta modernizace, nabídka podle trendů (jinak se těžko prodává) a provázání do sociální sféry. Pokud zajistí kompletně zdravotní péči kraj ve spolupráci se soukromými subjekty, nic proti tomu. Pokud ne, rozhodně proti tomu musí nabídnout vlastní řešení. Vedení kraje by mělo víc formulovat témata, ale hlavně výrazněji podpořit komunikaci na téma zdravotnictví na Karlovarsku - je o čem mluvit! 2-!

Ústecký kraj 

Úřad i voliči asi čekají napjatě,  co se bude dít. K pěti nemocnicích Krajské zdravotní, a.s., přibyly dvě další - Litoměřice a Rumburk. Vydrží dlouho vybojovávané plány? Noví hráči možná mají nové karty, nebo nová pravidla. Uvidíme. Na výkonném postu by se nic měnit nemuselo. Bylo by škoda ale postupovat marnotratně, poškodit vysokou odbornou i personální úroveň KZ ČR, a.s. I když propagovat nemocnici na pokraji krachu není jednoduché. Tým KZ ČR, a.s., odpovědný za komunikaci, patří dlouhodobě ke špičce. Za 1!

Liberecký kraj

má čtyři páteřní nemocnice, jsou relativně stabilizované. Od začátku roku, kdy šéf ÚZIS konstatoval rezervy a potýkal se s nevyváženou strukturou lůžkového fondu, nedostatečnou kapacitou dlouhodobé a následné péče a s problémy v ambulantním sektoru, se díky pandemii asi moc změnit nemohlo. Je to ale příležitost pro nové vedení kraje, novou koncepci, nový projekt komunikace. Liberecké nemocniční PR 2+.

Moravskoslezsky kraj

má opakovaně nejlepší nemocnice roku, v regionu navíc skvělou fakultku (řízenou ministerstvem). Hejtman Ivo Vondrák důsledně informoval veřejnost, osobně na fb, a zvládal i problematické a náročné kroky koordinace KHS a dalších institucí. A osobně dobře komunikoval. Dobré by bylo popořit PR malých NZZ, kde se této činnosti ujímají ředitelé a není jejich vinou, že chybí kreativita a rozhled v oboru. Možná by bylo dobré porovnat, jak si vedou centra v pronájmu a ta, které stále provozuje přímo kraj. Komunikace zdravotnictví  v MSK 1-!

Olomoucký kraj

má většinu významných NZZ provozovaných v pronájmu. Nemocnice v Prostějově, Přerově a Šternberku provozuje nájemce AGEL Středomoravská nemocniční, a.s.. Celkovou úroveň péče udávají fakultní (řízená MZ ČR) a vojenská nemocnice (MO ČR), které patří ke špičkám v nadregionální péči v rámci ČR. Přímo kraj spravuje podle dostupných informací ZZS, Odborný léčebný ústav Paseka a Dětské centrum Ostrůvek. Komunikace holdingu AGEL působí poněkud dostředivě. Kontrola adresáře zasílání tiskových zpráv by neškodila, otevřenější a kreativnější komunikace zajímavých témat směrem k celorepublikovým médiím by jistě kraji prospěla. Za nás 2-.

Jihomoravský kraj

zatím nenastavil nějaký společný jmenovatel v oblasti komunikace krajských NZZ.  Například Nemocnice Znojmo je takový moravský Motol a za podpory znovu úspěšného zastupitele Michala Haška jistě bude hledat cesty k dalším inovacím. Krajské nemocnice Břeclav či Uherské Hradiště se mají čím pochlubit, pořád je ale jistě co vylepšovat. Boskovice jsou perspektivní, člověk by si je uměl představit třeba ve Švýcarsku :). Dát jihomoravským nemocnicím celkovou koncepci komunikace a kontrolovat četnost a kvalitu výstupů by byl přínos. Zatím 2-.

Zlínský kraj

je kapitola sama pro sebe, pokud jde o zdravotnictví. Grandiózní projekt a jeho obhájce neprošli (zatím?), bylo by dobré analyzovat argumenty, zda nová nemocnice by byla dobro nebo zlo. Konec konců, někdy je lepší začít na zelené louce - věčné a nekončící opravy, flikování a provizoria klidné prostředí nevytvoří. To už zažívá i onen Motol, původní, pražský. Komunikace s nemocnicemi Zlínského kraje je skvělá, pracovníci tiskových odborů patří k nejlepším. Pohotově dodávané zprávy, připravené pro web i print. Jen na krajském úřadě by větší pružnost a vhled neškodily. Pro budoucno. Aktuální hodnocení 1+!

Vysočina

se otřásla, respektive křeslo pod hejtmanem Jiřím Běhounkem. Inu, zřejmě je čas výměny stráží, nicméně  jak Jihlava, tak Havlíčkův Brod jsou místa stabilně výborná, seriózního přístupu k pacientům. Události všedních dnů i ty významné komunikují briskně a kvalitně.  Skvělá komunikace KN Jihlava i ON Havlíčkův Brod a dalších však dělají nemocnicím, kraji i profesi čest. 1+! 

Jihočeský kraj

patří k vzorovým. Jednotlivé nemocnice jsou většinou stabilizované. Zkušenosti z pandemie všem otevřely jak nové obzory, tak staré rány. Změna politické garnitury se jistě odrazí i zde, a opět - pokud budou kroky dobře komunikovány, jak ve vlastním regionu, tak ke kolegům v dalších krajích a veřejnosti celoplošně, může úroveň péče stoupat - exempla trahunt! Komunikace může jistě podnítit zájem zdravotníků o práci v Jihočeském kraji. Komunikace a PR? Stávající tým na kraji byl skvělý a spolehlivý, profesionální přístup k médiím v nemocnicích excelentní. 1!

Pardubický kraj

se může škatulatům vyhnout, ale to vyplyne až z obsazení kompetentních židlí. Nemocnice Pardubického kraje je spolehlivá značka, řada odborníků zde celý život a profesní kariéru působí, a nemocnice v menších městech si zaslouží podporu a rozvoj v každém kraji. A možná ještě překvapí zdejší rodák, nyní ministr zdravotnictví. I on klade důraz na lepší komunikaci, situace se v mnoha ohledech mění i na kraji. Sjednotit prezentaci i najít výrazné akcenty pro jednotlivé nemocnice by neškodilo. Držíme palce a 2+!

Královéhradecký kraj

možná brzy překvapí. Boj náchodského starosty o nemocnici pro město rozhodně nebyl nesmyslný a není ani prohraný. Během měnících se barev vládců kraje a ministrů zdravotnictví se zde odehrálo dost zajímavého. Jistě k tomu přispěl nešikovně ukončený pokus česko-čínské kliniky TCM v mezivládním formátu, za to ale kraj nemůže. Holding patří k těm, kteří komunikaci k veřejnosti dost odvážně a kreativně otevírají, tak taky držíme palce :)! Cesta kterou komunikační profesionálové KHK, a.s. nastavili, je slibná. 2+! 

Plzeňský kraj

projde asi také změnami v koncepci komunikace zdravotnictví. Dosud deklaruje model rodinných nemocnic, což by mohl být předpoklad nabídky empatického a korektního jednání s pacienty. Aktuální problémy, především omezení návštěv, by měly u všech nemocnic v Česku inspirovat k aktivnější komunikaci směrem k pacientům - nejen oficiální oznámení, ale rady, pokyny pro konkrétní objekty, a trvale držet veřejnost v jistotě, že nemocnice jsou tu právě pro tyto situace: ohrožení, nejistota, nečekané změny. Rychlé, pravdivé, vhodně sdělené informace jsou základem k upevnění důvěry. Aktualizace stránek jednotlivých nemocnic na úroveň denního zpravodajství by jistě nebyl problém. Není pravda, že některé dny se nic neděje :)! Aktuálně 2-.

(Praha - volby se tu nekonaly, hlavní město nemocnice nespravuje a městské části jen výjimečně. Metropolitnímu zdravotnictví se hodláme brzy věnovat samostatně - pozn. red.)

 -------

Diskuze ve veřejném prostoru ještě stále většinu lidí mate. Rozdělení na „rouškaře“ a „nerouškaře“ je trochu komické. Dělat z logických omezení kroky k diktatuře je paranoia. Zarážející je sveřepost a až nenávist jedněch ke druhým. Myslíme, že je čas kázně a disciplíny, stejně jako když například město hoří. Opatření budou zrušena, svobody neubude. Právě nemocnice by ale měly být pro své spádové občany ostrovy jistoty, že právě tady najdou péči, ošetření a uzdravení. 

Nemocnice si musí budovat dobré jméno dobrou prací. Dobrá práce, o které nikdo neví, je ale skoro zbytečná.  O to více by se měly starat instituce, aby své statečné pracovníky odměnily, pochválily, oslavily a prezentovaly. Média jsou po příbězích statečných zachránců hladová. Tím zbrkleji však přehlíží „příběhy všedního dne“, ze kterých je náš život složen. 

Posílení komunikace o odborné lékařské úrovni, dokonalé péči, empatickém jednání, zodpovědném hospodaření, vytvoření komunity, která navzájem vnímá důvěru poskytujících i přijímajících, je na dnešní dobu dost důrazné zadání. Nemocnice, které mají nejen dobré lékaře, sestry, ale i ombudsmany, pracovníky tiskových oddělení, mluvčí, redaktory a editory webů či sociálních sítí, mohou mimochodem úspěšněji získávat špičkové zaměstnance a silné partnery.  Přitáhnou pozitivní pozornost, posílí autoritu. O dobré zaměstnance zdravotnictví bude nouze ještě větší. Tohle je varování :)!

HOSPITALin přináší toto letmé hodnocení jako podněty a inspiraci. Za víc než dvanáct let působení v oblasti komunikace ve zdravotnictví máme hodně zkušeností i zážitků. Jsme nezávislé médium, nepodporují nás silné skupiny pro vlastní zájem a jako jediní přinášíme do nemocnic a na polikliniky, zdravotně sociální zařízení a úřady pozitivní zprávy o českém zdravotnictví tak dlouhou dobu. Rádi zaznamenáváme vznik nových holdingových časopisů, které se námi inspirovaly, a přebíráme s dovolením jejich nejlepší materiály pro celorepublikové šíření v našich projektech. Stejně tak oceňujeme práci na webech. Zařaďte si nás i v nové etapě do adresáře a pokud chcete prezentovat vaše osobnosti a úspěchy, plány nebo zajímavou historii, ozvěte se. S námi si známku určitě vylepšíte! :)

 

Redakce HOSPITALin/Jan Hovorka

 

 

 

 

 

 

 

Tagy článku