Vláda zrušila prokazování certifikátem, zvýší se maximální počet osob na hromadných akcích

Vláda zrušila prokazování certifikátem, zvýší se maximální počet osob na hromadných akcích
foto: www.mzcr.cz/MZ CR logo
09 / 02 / 2022

Vláda dnes zrušila povinnost prokazovat se certifikátem o očkování nebo o prodělaném onemocnění covid-19 pro využívání služeb, vstup do restaurací a na kulturní, sportovní a další akce. Dochází také ke zvýšení maximálního počtu osob na hromadných akcích.

Nová pravidla, která zruší prokazování covidovými certifikáty, budou platit od půlnoci ze středy na čtvrtek. I nadále zůstane povinnost nosit respirátory ve vnitřních prostorách nebo početní omezení účastníků hromadných akcí. Umělecká představení, sportovní utkání, kongresy a vzdělávací akce bude nadále moci navštívit maximálně 1000 diváků, a to za podmínky, že budou usazeni. Na ostatní hromadné akce může maximálně 100 účastníků. Od 19. února pak bude moci hromadné akce navštívit maximálně 500 neusazených a 1000 sedících osob, přesahuje-li kapacita prostoru 1000 sedících diváků, lze z počtu míst nad 1000 obsadit nejvýše 50 % maximální kapacity k sezení. Ostatní akce, jako jsou spolkové, kulturní, sportovní, tradiční akce, slavnosti a jiná shromáždění pak bude moci navštívit maximálně 500 účastníků.

„Vlna omikronu kulminuje a v brzké době očekáváme, že nákaza bude mít klesající tendenci. To nám dává možnost zmírňovat protiepidemická opatření. Zároveň bych chtěl všechny požádat, aby hygienická doporučení nadále dodržovali, jednali zodpovědně, a vyhnuli jsme se tak případnému zhoršení situace,“ vysvětluje ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Od 19. února se mění také testování zaměstnanců poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. Oproti v současnosti platnému mimořádnému opatření k testování u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb se působnost mimořádného opatření zužuje z původně všech poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb na poskytovatele jednodenní a lůžkové péče a poskytovatele sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatele sociálních služeb poskytující odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatele sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení, Nadále bude testování prováděno antigenními testy prováděnými zdravotnickými pracovníky, přičemž i nadále nebude povinné pro osoby očkované nebo po prodělání nemoci. Vypouští se ustanovení o tzv. pracovní karanténě, ta nadále nebude možná.

www.mzcr.cz

Tagy článku