Vláda vyčlení na opravy státních nemocnic více než 7 miliard korun

20 / 12 / 2016

Vláda České republiky dnes odsouhlasila výši účasti státního rozpočtu na financování strategických investic do vybraných nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví. Celkem bude na účely rekonstrukcí a oprav určených sedmi zdravotnických zařízení ze státního rozpočtu vyčleněno více než 7 miliard korun. „Je to určitě skvělá zpráva pro vybrané nemocnice a samozřejmě pro pacienty, kteří pak naleznou ve zrekonstruovaných zařízeních celkově modernější zdravotnické služby, například lépe odborně – technicky vybavené sály a ordinace i celkově příjemnější nové prostředí. Samotné nemocnice by se bez těchto peněz neměly šanci do rekonstrukce či rozšíření stávajících pavilonů z vlastních příjmů či dotací pustit,“ vysvětlil výsledek jednání vlády ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Schválené plány investic se týkají sedmi páteřních přímo řízených nemocnic, jejichž úloha je v českém zdravotnickém systému nezastupitelná. V případě přímo řízených organizací není možné rekonstrukce či rozšíření financovat ze strukturálních fondů EU a úhrady z pojišťoven většinou kryjí jen provozní výdaje a pouze část výdajů investičních. Je proto nutné obnovu zdravotní infrastruktury financovat z dalších zdrojů. Realizace těchto strategických investic přinese vybraným zdravotnickým zařízením ekonomický přínos v podobě budoucího snížení provozních nákladů.

Celkový objem navrhovaných strategických investic, včetně spoluúčasti zdravotnických zařízení, činí přes 10 mld. Kč. Předpokladem je jejich postupná realizace, která bude záviset na finančních možnostech státního rozpočtu v příštích letech.

 

Konkrétně se jedná o tyto strategické investice (v mil. Kč):

Strategická investiceFinanční náklady projektu
Výše dotaceSpoluúčast ZZCelkem
Fakultní nemocnice Brno – výstavba gynekologicko-porodnické kliniky1 3655851 950
Fakultní nemocnice Olomouc – rekonstrukce a dostavba hlavní budovy Františka Josefa1 0374651 502
Fakultní nemocnice Plzeň – výstavba pavilonu chirurgických oborů1 0504501 500
Všeobecná fakultní nemocnice – výstavba nového sdruženého objektu1 0714591 531
Fakultní nemocnice Hradec Králové – modernizace chirurgických oborů1 6947262 420
Thomayerova nemocnice Praha – výstavba centrálního urgentního příjmu585251835
Institut klinické a experimentální medicíny Praha – výstavba budov G1 a G2525225750

mzcr