Vláda stanovila komisi pro výběr provozovatele letecké záchranky

28 / 07 / 2016

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách ustanovuje vláda na návrh ministra hodnotící komisi, která ve výběrovém řízení určí nejvhodnějšího provozovatele letecké záchranné služby. Dvě třetiny členů hodnotící komise mají příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a jsou nominováni z Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva obrany ČR.

 

Vzhledem k ukončení platnosti stávající smlouvy ke dni 31. 12. 2016 byla vyhlášena veřejná zakázka pro zajištění poskytování letecké záchranné služby pro 6 z celkového počtu 10 základen v ČR. Předmětem plnění významné veřejné zakázky je výběr soukromého dodavatele služby na provozování vrtulníků pro LZS. Jedná se o základny Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Jihlava. Základna Ostrava je provozována v režimu 24 hodinové pohotovosti, ostatní v režimu denní pohotovosti.

Schválení členové hodnotící komise:

MUDr. Milan Brázdil, LZS Olomouckého kraje

Mgr. Martin Mareš, Úřad pro civilní letectví Ministerstva dopravy

plk. MUDr. Michal Mareček, Agentura vojenského zdravotnictví

pplk. Ing. Ondřej Drnovec, Ministerstvo obrany

plk. Ing. Pavel Nepovím, Ministerstvo vnitra

Ing. Václav Sládeček, Letecká služba Policie ČR

MUDr. Martina Novotná, Ministerstvo zdravotnictví

JUDr. Radek Policar, Ministerstvo zdravotnictví

Mgr. Zdeněk Vališ, M. A., Ministerstvo zdravotnictví

Jejich náhradníci:

Ing. Pavel Matoušek, Úřad pro civilní letectví

Ing. Josef Pospíšil, Úřad pro civilní letectví

pplk. MUDr. Zdeněk Pašek, Agentura vojenského zdravotnictví

mjr. Ing. Petr Šafařík, Ministerstvo obrany

plk. Ing. Lenka Rašovská, generální ředitelství HZS ČR

Ing. Zdeněk Balcar, Letecká služba Policie ČR

MUDr. Jan Marounek MBA, Ministerstvo zdravotnictví

Mgr. Michaela Povolná, Ministerstvo zdravotnictví

Mgr. Radim Bureš, Ministerstvo zdravotnictví

foto_helicopter_show_(1)

 

 

Zdroj: mzcr.cz