Vláda schválila začlenění Chytré karantény pod Ministerstvo zdravotnictví, nové výjimky z nošení roušek i zrušení nákupní doby pro seniory

Vláda schválila začlenění Chytré karantény pod Ministerstvo zdravotnictví, nové výjimky z nošení roušek i zrušení nákupní doby pro seniory
foto: Archiv redakce/Logo MZ
25 / 05 / 2020

Vláda schválila návrh implementace projektu Chytrá karanténa 2.0 do organizačních struktur Ministerstva zdravotnictví. Dále odsouhlasila výjimky z nošení roušek u osob řídících vozidlo veřejné dopravy, plavčíků či zaměstnanců ve všech provozech.

V rámci mimořádných opatření byla dále schválena povinnost ukončení karantény testem PCR, rozvolnění používání dvojité ochrany u kadeřníků, změny u přeshraničního pohybu osob, nové výjimky ze zákazu přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, zrušení nákupní doby pro seniory a opatření k vydávání elektronických žádanek.

Nejzásadnější materiál pro budoucí zvládání pandemie covid-19 byl schválen vládou. Jde o materiál, který implementuje projekt Chytrá karanténa 2.0 do organizačních struktur Ministerstva zdravotnictví a který zrychlí proces epidemiologického šetření. „Projekt Chytré karantény byl zahájen v průběhu největší krize, na základě nadšení řady dobrovolníků z různých subjektů. Nyní pracujeme na začlenění projektu pod hlavního hygienika ČR. Projekt pomůže hygienikům významně zrychlit epidemiologické šetření a záchyt kontaktů, jak už se nyní ukázalo například při řešení lokálního ohniska epidemie v Karviné,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ministerstvo zdravotnictví pod hlavním hygienikem zřídí Pohotovostní operační centrum, které bude pracovat v režimu 24/7. Nedílnou součástí systému jsou krajské hygienické stanice, Státní zdravotní ústav, zdravotní ústavy a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR a ICT nástroje, která slouží pro podporu jejich činnosti. „Jedním z významných nástrojů v rámci Chytré karantény, který práci hygienikům usnadní, je aplikace eRouška. Doporučuji ji všem občanům, v současné době je totiž klíčová rychlost, s jakou je nákaza v lokalitě odhalena. K tomu právě využívání moderních technologií, které jsou dnes k dispozici, výrazně pomáhá,“ dodal ministr zdravotnictví.

Podle navrženého projektu dojde k významnému rozšíření kapacit krajských hygienických stanic. „Pandemie nám všem ukázala nezastupitelnou roli hygieniků. Odvedli skvělou práci. Poslední měsíce ale také ukázaly, že krajské hygienické stanice potřebují finančně i personálně podpořit a rozvíjet, zaměříme se na to,“ vysvětlil ministr zdravotnictví.  

Vláda na svém dnešním jednání schválila také nové výjimky z nošení roušek. Od 25. května 2020 platí dle mimořádného opatření zákaz pohybu bez ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének, ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště, v prostředcích veřejné dopravy a na místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. Nově, kromě již definovaných výjimek, nemusí od zítřka nosit ochranné prostředky dýchacích cest osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, které nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení. Dále se rozšířila výjimka pro zaměstnance při pobytu v kanceláři tak, že se nově vztahuje na všechny zaměstnance, tedy např. i ve výrobních provozech, a to po dobu, kdy zaměstnanec vykonává práci na jednom místě, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby. Dále se stanoví výjimka pro plavčíky, trenéry a instruktory, vykonávající činnost u bazénů, udržující zpravidla rozestup od jiných osob alespoň 2 metry, kteří nemohou řádně vykonávat svoji práce s rouškou nebo jiným ochranným prostředkem dýchacích cest.

„Nošení roušek a další ochrany dýchacích cest jsme zavedli z důvodu rizika nekontrolovatelného přenosu nákazy při epidemickém šíření infekčního onemocnění v populaci. Cílem bylo uchránit obyvatele a zachovat kapacity zdravotnického systému pro ty, kteří budou v souvislosti s onemocněním covid-19 potřebovat akutní léčbu. Mezi nejvíce nebezpečné totiž patří paralelní šíření, kdy jeden nemocný současně nakazí více než jednoho člověka a dochází tak k masivnímu šíření infekce v populaci. Klíčovými opatřeními proto od počátku bylo omezení shlukování, omezení poskytování vybraných služeb, zvýšená dezinfekce a právě používání osobních ochranných prostředků,“ uvedla důvody, proč Česko nošení roušek ještě zcela nerozvolnilo, hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová s tím, že obdobná opatření, jaká jsou přijata u nás, byla a jsou postupně přijímána i vládami jiných států. „Je nutné zdůraznit, že některé země z počátku zvolily méně přísné kroky a opatření. Postupem času se ovšem ukázalo, že taková méně přísná opatření prakticky téměř nikde nefungují. Právě proto, že u nás zafungovala, můžeme nyní postupně a s rozvahou uvolňovat výjimky z nošení ochranných prostředků pro ty skupiny, které toto opatření nejvíce omezuje,“ dodala Jarmila Rážová.

Vláda schválila úlevu pro holiče, kadeřníky a pracovníky provozoven manikúry, pedikúry, masáží a kosmetických služeb. Nově nebudou muset nosit ochranný štít, při výkonu své práce jim tak postačí používat jen jednu ochranu dýchacích cest bránící šíření kapének. I přes definované uvolnění se doporučuje kadeřníkům nadále nosit štít a měnit roušku každé dvě hodiny. „Kadeřníci již nemusí používat dvojitou ochranu dýchacích cest, štít budou moci nosit na dobrovolné bázi. Pokud se pro štít nerozhodnou, velmi důrazně doporučujeme, aby roušku měnili každé dvě hodiny z důvodu ochrany svých klientů,“ uvedl ministr zdravotnictví. Riziko nákazy hrozí především směrem od kadeřnic dýcháním z blízké vzdálenosti na oblast hlavy, a to po poměrně dlouhou dobu trvání výkonu. Velmi důležitým opatřením v prevenci šíření nákazy je neposkytovat službu s příznaky infekce a dodržovat další stanovená preventivní opatření.

Od 26. května 2020 se také ruší otevírací doba obchodů s prodejní plochou více než 500 m2 pro seniory od 8:00 do 10:00 hodin. Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a stavu i trendu počtu nemocných s onemocněním COVID-19 odpadly důvody pro nařízení této povinnosti.

Ministerstvo zdravotnictví dále zavádí povinnost ukončení karantény testem PCR. Doposud se karanténa ukončovala prostřednictvím rapid testu, nyní bude nově nutné mít negativní výsledek PCR testu na základě výtěru z horních cest dýchacích.

Ministerstvo dále upravilo přeshraniční pohyb osob, kdy nově platí možnost, že občané Evropské unie a cizinci, kteří mají přiznané postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě EU, mohou vstoupit na území České republiky, pokud mají negativní test na koronavirus, ale maximálně po dobu 72 hodin za předpokladu, že budou vykonávat ekonomickou činnost a nebo za účelem návštěvy osob v rámci rodinných vazeb. Dále i pro občany EU, kteří vstupují na území České republiky za účelem studia na vysoké škole a pro pracovníky do potravinářské výroby, kterým bylo vydáno vízum s počátkem platnosti od 11. května 2020. Všichni se budou muset při vstupu prokázat negativním testem na covid-19.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo také mimořádné opatření k vydávání elektronických žádanek. Všem orgánům ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., které žádají o provedení odběru vzorku za účelem vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, se tak nařizuje, aby pro tento účel výlučně používaly elektronickou žádanku. Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří žádají o provedení odběru vzorku za účelem vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, se nařizuje, aby i v případě, že používají vlastní druh žádanky, pro tento účel používali rovněž elektronickou žádanku.

Ohledně úprav v oblasti školství se mimořádné opatření rozšiřuje a od 1. června 2020 se zákaz přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních nově nevztahuje na žáky základní školy speciální a dětí přípravného stupně základní školy speciální a žáky středních škol a konzervatoří za účelem praktického vyučování, přičemž docházka není povinná a tito žáci musí tvořit neměnné skupiny nejvýše 15 žáků, od 8. června 2020 pan na žáky 2. stupně základní školy a střední školy nebo konzervatoře a studentů vyšší odborné školy za účelem konání konzultací či třídnických hodin za stejných podmínek.

Všechna mimořádná opatření schválená vládou najdete online na webu MZ ČR.

Tagy článku

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace