Vláda schválila vypsání tendru na provoz letecké záchranné služby

11 / 03 / 2016

 Unknown-5

Vláda na zasedání schválila odůvodnění významné veřejné zakázky „Provozování vrtulníků pro střediska letecké záchranné služby“, která bude vyhlášena v otevřeném zadávacím řízení, a vyslovila souhlas se způsobem jejího zadání.  

Předmětem plnění významné veřejné zakázky je provozování vrtulníků nestátním provozovatelem pro leteckou záchrannou službu, což zahrnuje držení každodenní pohotovosti vrtulníků včetně letové posádky a provádění letů dle pokynů zdravotnického operačního střediska v působnosti zdravotnické záchranné služby. Ministerstvo zdravotnictví je totiž podle zákona o zdravotnické záchranné službě povinno zabezpečit provoz letecké záchranné služby. Zajišťování letecké záchranné služby je integrální součástí poskytování neodkladné přednemocniční péče v případě ohrožení života, zdraví a při mimořádných událostech s hromadným postižením osob,“ vysvětluje ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za čtyřleté období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020 je 1.200 mil. Kč bez DPH. Vzhledem k ukončení platnosti smlouvy ke dni 31. 12. 2016 je třeba vypsat veřejnou zakázku pro zajištění poskytování letecké záchranné služby pro 6 z celkového počtu 10 základen. Jedná se o základny Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Jihlava, v rozsahu současného držení pohotovosti (Ostrava 24 hodinová pohotovost, ostatní denní pohotovost).