Vláda schválila povinnost zakrývat si na veřejných místech ústa a nos a stanovuje nákupní hodiny pro seniory

Vláda schválila povinnost zakrývat si na veřejných místech ústa a nos a stanovuje nákupní hodiny pro seniory
18 / 03 / 2020

Na zasedání vlády ve středu 18. března 2020 byla přijata další krizová opatření. V dopoledních hodinách mezi 10-12 hodinou se zakazuje přítomnost osobám v prodejnách potravin s výjimkou osob starších 65 let věku. Dále je zavedena povinnost nosit při pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště ochranné prostředky dýchacích cest. Vláda také zakázala přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské péče a dále doporučuje provádět dezinfekci ve veřejně přístupných prostorech.

„Chceme maximálně zamezit šíření onemocnění Covid-19, proto vydáváme další krizová opatření a doporučení, která jsou opodstatněná. Pokud je budeme všichni dodržovat, můžeme situaci zvládnout. Povinnost nošení ochrany úst a nosu mimo bydliště je více než nutná. Je velmi důležité chránit sebe i okolí, proto jsme přistoupili k tomuto opatření. Senioři, pokud je to možné, by neměli vůbec vycházet z domu. Chápeme ale, že je to někdy nevyhnutelné, potřebují-li si nakoupit potraviny. Opatřením chceme tuto nejohroženější skupinu především chránit před kontaktem s jinými osobami, které je mohou nakazit. Věřím, že vymezené hodiny na nákupy pouze pro osoby nad 65 let povedou k jejich větší psychické pohodě a že si budou moci zajistit to nejnutnější, co potřebují,“ uvedl ministr zdravotnictví. 

 

V souvislosti s epidemií koronaviru byla vydána další krizová opatření a doporučení pro ochranu obyvatel České republiky. Na návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha bylo s účinností od 19. března přijato krizové opatření, díky kterému je v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10-12 hodinou umožněna přítomnost pouze osobám starším 65 let věku a majitelům a zaměstnancům provozovatele prodejny nebo osobám v obdobném poměru. Ostatním osobám se přítomnost v uvedeném čase zakazuje.

 

Vláda také přijala druhý návrh ministra zdravotnictví, kterým se nařizuje s účinností od 19. března 2020 všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

 

S účinností od 19. března 2020 platí mimořádné opatření pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří poskytují lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Tímto opatřením se zakazuje přijímat nové pacienty. S ohledem na fakt, že se v tomto případě nejedná o poskytování akutní ani neodkladné péče, nehrozí nebezpečí z prodlení. V maximální možné míře se tak v této oblasti omezuje počet pacientů v těchto zařízení tak, aby došlo k minimalizaci rizika šíření onemocnění COVID-19.

 

Vláda velmi důrazně doporučuje provádět dezinfekci v některých veřejně přístupných prostorech za účelem ochrany veřejného zdraví v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19. Všem provozovatelům maloobchodních prodejen doporučuje dezinfikovat nákupní košíky a vozíky po každém použití a kliky nebo madla dveří alespoň jednou za hodinu. Všem provozovatelům veřejné dopravy doporučuje dezinfikovat místa, kterých se lidé často dotýkají. Jsou to zejména kliky, madla, ovládání dveří, držadla a opěrky sedadel, a to přinejmenším po každé jízdě.

 

Průběžné informace ke koronaviru sledujte na //koronavirus.mzcr.cz/.

 

 

Tagy článku