Vláda schválila jednorázový příspěvek ve výši 6,6 miliard na oddlužení státních nemocnic

Vláda schválila jednorázový příspěvek ve výši 6,6 miliard na oddlužení státních nemocnic
foto: Archiv redakce
27 / 04 / 2020

Vláda dnes schválila jednorázový příspěvek zřizovatele ve výši 6,6 miliard korun šesti státním nemocnicím, které mají dlouhodobé problémy s úhradou svých závazků. Patří mezi ně Všeobecná fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Nemocnice na Bulovce, Thomayerova nemocnice, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Fakultní nemocnice Brno.

„Pomoc dlouhodobě zadluženým nemocnicím ve vlastnictví státu vnímám jako důležitý krok ke stabilizaci našeho zdravotnictví. Jedná se o nezastupitelné nemocnice zdravotního systému. Navíc právě těchto šest nemocnic čelilo v období pandemie největšímu náporu pacientů, což prohloubilo jejich nepříznivou ekonomickou situaci. Je proto správný čas dát nemocnicím, které si toto dluhové břímě táhnout za sebou již řadu let, šanci se nadechnout, být stabilní a rozvíjet se. Věřím tomu, že nové managementy již nedopustí, aby znovu došlo k takovému zadlužení,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ministerstvo zdravotnictví neodkladně požádá Ministerstvo financí o rozpočtové opatření. Finanční příspěvek by tak nemocnice mohly obdržet v polovině tohoto roku.

S ohledem na nezastupitelnou roli těchto páteřních nemocnic v systému zdravotní péče je vnější zásah zcela nezbytný, a to jak pro další zajištění provozu v nezměněném rozsahu, tak i pro zajištění jejich náležitého rozvoje, který bude odpovídat jejich úloze v systému poskytování zdravotních služeb v České republice. V současné době jsou pro tyto nemocnice jejich historicky vzniklé závazky zásadním problémem do budoucna.

„Pandemie COVID-19 nám ukázala, že dobrá finanční situace nemocnic je zcela zásadní pro možnost včasné a účinné reakce na mimořádné události. Potřebujeme finančně zdravé nemocnice,“ dodal ministr Vojtěch.

Souběžně s oddlužením budou dále probíhat opatření za účelem zvýšení efektivity poskytovaných zdravotních služeb, zvýšení efektivity nákupů materiálu, přístrojů i podpůrných služeb. Oddlužení nemocnic nemůže být jediným opatřením, jelikož samo o sobě vyrovnané hospodaření a rozvoj nemocnic nezajistí. Proto budou tyto nemocnice podrobeny zvýšenému dohledu a přísnějšímu reportingu přijatých opatření ke stabilizaci hospodaření.

Tagy článku