Vláda podporuje boj proti tabáku a alkoholu

06 / 09 / 2016

Unknown-7

 

Poslanecká sněmovna dnes (6. 9. 2016) začne znovu projednávat návrh tzv. „protikuřáckého zákona“. Po jeho zamítnutí Sněmovnou 25. května byl návrh zákona po zakomponování schválených pozměňovacích návrhů (s výjimkou návrhu poslance Bendy) opět předložen vládě. Ta ho na svém zasedání 30. května jednomyslně schválila.

„Již při svém nástupu jsem si jako jednu z klíčových priorit stanovil prosazení tohoto zákona. Nejen jako ministr zdravotnictví, ale především jako lékař jsem se s následky kouření na lidském organismu v praxi nesčetněkrát setkal a pokládám tedy za přirozené udělat vše pro to, aby kuřáků ubylo,“ uvádí k návrhu zákona ministr Svatopluk Němeček a dodává: „Doufám, že nejsem jediný, komu na zdraví našich občanů záleží a že poslanci zákon tentokrát schválí.“

 

Hlavní cíle zákona:

-           omezení poškozování zdraví všech nekuřáků (zejm. dětí, personálu restaurací, hostů) pasivním kouřením,

-           další omezení dostupnosti jak tabákových výrobků, tak alkoholu, pro lidi mladší 18 let.

 

Stěžejní obsah zákona:

-       zákaz kouření ve všech vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb (restaurací, barů, kaváren apod.),

-       zákaz prodeje tabákových a souvisejících výrobků ve zdravotnických zařízeních, ve školách a školských zařízeních, v prostorách zařízení sociálně-právní ochrany dětí nebo v prostorách provozoven, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let,

-       rozšíření zákazu prodeje alkoholických nápojů v prodejních automatech, zásilkovým prodejem s výjimkou internetu a ve stáncích (s výjimkou stánků specializovaných),

-       cenové opatření stanovující, že alespoň jeden nealkoholický nápoj musí být levnější než nejlevnější nápoj alkoholický,

-       přesnější specifikace míst, kde lze tabákové výrobky prodávat či rozšíření kompetencí kontrolních orgánů (ČOI, Česká školní inspekce).

 

K původnímu návrhu zákona bylo podáno 220 pozměňovacích návrhů. Ministerstvo zdravotnictví po odborných diskuzích podpořilo tyto klíčové body:

-       zákonem vymezená možnost užívání vodních dýmek a elektronických cigaret,

-       povolení prodeje a podávání alkoholu ve školách v rámci výuky v oborech gastronomie, hotelnictví, zemědělství, potravinářství nebo potravinářské chemie,

-       příležitostný prodej alkoholu na veřejnosti přístupných slavnostech a podobných akcích, jako jsou např. trnkobraní nebo košty vína,

-       zvýšení hranice objemového alkoholu podávaného na sportovních akcích na sportovních z  4 % na 4,3 %,

-       ve veřejnosti volně přístupných vnitřních prostorech (pasáže obchodních domů, úřadů atd.) budou moci být i nadále zřizovány „kuřárny“ – stavebně oddělené prostory vyhrazené ke kouření

-       zákaz kouření se rozšiřuje i na nekryté zastávky veřejné dopravy

-       zákaz kouření bude rovněž platit i v ZOO s výjimkou vnějšího prostoru vyhrazeného ke kouření

Ze schválených pozměňovacích návrhů nebyl do předkládaného návrhu zákona na základě dohody Koaliční rady (27. května) zapracován podpořený pozměňovací návrh poslance Marka Bendy. Ten by umožňoval zřizovat ve stravovacích zařízeních tzv. „kuřárny“, tedy stavebně oddělené prostory, ve kterých by se mohlo kouřit.

„Tento návrh nemění hlavní záměry původního materiálu. Jsme připraveni ho obhajovat v tomto znění, přičemž lze samozřejmě očekávat, že zazní další poslanecké pozměňovací návrhy, což patří ke standardnímu legislativnímu procesu. Alespoň za sebe to cítím tak, že nehodláme ustupovat tabákové lobby a připustit tak zmírnění pravidel pro ochranu veřejného zdraví,“ uzavírá náměstkyně ministra Lenka Teska Arnoštová.

Zdroj: mzcr.cz