Vláda jmenovala hlavní hygieničkou ČR Jarmilu Rážovou

Vláda jmenovala hlavní hygieničkou ČR Jarmilu Rážovou
foto: Archiv redakce/Logo MZ
23 / 06 / 2020

Na pozici hlavní hygieničky ČR a také náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví vláda jmenovala Jarmilu Rážovou. Do funkce nastoupí 1. července. Jarmila Rážová je od 12. března pověřena výkonem funkce hlavního hygienika.

Jmenování proběhlo na základě stanoviska výběrové komise, která v souladu se zákonem o státní službě doporučila Jarmilu Rážovou vládě k rozhodnutí o jmenování. Učinila tak v návaznosti na výběrové řízení, které bylo vypsané od 1. května 2020 a možnost pro podání přihlášek byla do 1. června 2020.

 

Paní doktorka Rážová se agendy náležící hlavnímu hygienikovi ČR ujala v době největšího nárůstu počtu nakažených. Díky jejím znalostem v epidemiologii a zkušenostem na pozici krajského hygienika je od té doby důležitým členem týmu, který epidemii řeší. Je tedy již na co navázat, v tom vidím velkou výhodu. Jejím hlavním úkolem je nyní udržet pod kontrolou lokální ohniska koronavirové nákazy, rozvoj Chytré karantény a její implementace do standardních procesů. Měla by se také zaměřit na posílení a rozvoj hygienických stanic a jejich role v ochraně veřejného zdraví, řekl na adresu nové hlavní hygieničky ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

 

„Za prioritu považuji samozřejmě udržet současnou epidemii pod kontrolou, nicméně po zkušenosti s koronavirem vnímám jako klíčové přípravu státu na řešení jakýchkoliv podobných epidemiologických situací. Koronavirus nám ukázal, že pandemie takového rozsahu není minulost, ale můžeme jí čelit i v dnešní době. Orgány ochrany veřejného zdraví musí být akceschopné a umět na tyto výzvy rychle reagovat. Zaměřím se proto určitě na personální a technologické posílení krajských hygienických stanic. Veškeré kroky budu jako doposud velmi úzce řešit s ministrem zdravotnictví. Velmi si vážím důvěry, kterou mi pan ministr Vojtěch v minulých měsících a nyní i vláda svěřili. Budu pracovat na tom, aby se z hygienické služby v této zemi stala moderní a vážená instituce,“ uvedla Jarmila Rážová.

 

MUDr. Jarmila Rážová, PhD., byla 12. března 2020 dočasně pověřena řízením sekce hlavní hygieničky ČR a náměstkyně ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví. Do té doby působila na Krajské hygienické stanici Středočeského kraje, kterou z pozice ředitelky vedla od roku 2016. Mezi lety 2012-2016 se Jarmila Rážová věnovala práci na Ministerstvu zdravotnictví, kde vykonávala funkci ředitelky odboru ochrany veřejného zdraví a také pozici zástupkyně hlavního hygienika. Na resort zdravotnictví se Rážová vrátila po předchozím působení, kdy mezi lety 2003-2007 vedla oddělení podpory veřejného zdraví. Zároveň pracovala také na pozici zástupkyně ředitelky odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví. Tři roky pracovala Jarmila Rážová také na Hygienické stanici hlavního města Prahy, kde působila na pozici náměstkyně pro odbornou činnost a současně byla pověřena řízením odboru hygieny dětí a mladistvých.

 

Cennou zkušeností bylo pro doktorku Rážovou také působení ve Státním zdravotním ústavu, kde během let 2008-2009 pracovala jako náměstkyně ředitele a vedoucí Centra odborných činností v ochraně a podpoře veřejného zdraví. Ve strukturách Státního zdravotního ústavu figurovala Rážová už v letech 1992-2002, kdy postupně pracovala na pozicích jako vědecký a vývojový pracovník, vedoucí Národního referenčního centra programů podpory zdraví a nemocí, vedoucí odborné skupiny Podpora zdraví nebo jako zástupkyně vedoucího Centra zdraví a životních podmínek.

 

V samotném začátku profesní kariéry pracovala Jarmila Rážová jako lékařka oddělení hygieny komunální a oddělení hygieny dětí a dorostu v OHS v Nymburce. V období 1990-1992 působila na KHS Středočeského kraje na pozici lékařky oddělení sledování zdravotního stavu obyvatelstva.

 

Jarmila Rážová vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou na Univerzitě Karlově v Praze a úspěšně absolvovala také postgraduální doktorské studium na Univerzitě obrany. Získala také specializační atestaci prvního stupně z oborů hygiena a epidemiologie a specializační atestace druhého stupně z oborů epidemiologie a veřejné zdravotnictví. Mimo to se Rážová podílela na několika vědecko-výzkumných činností jako např. Výživová hodnota stravy vybraných skupin populace v ČR, Komparativní analýza behaviorálních komponent zdraví českých dětí nebo Analýza způsobu života a výskytu rizikových faktorů u osob s infarktem myokardu mladších 60 let. Jarmila Rážová se věnuje také pedagogické činnosti na 2. LF UK, IPVZ nebo NCO NZO v Brně, kde přednáší o problematice zabývající se hygienou a epidemiologií. Vydala také mnoho odborných publikací jako např. Stravovací zvyklosti, Úmrtnost na oběhové choroby anebo Životní styl a zdraví českých školáků.

 

Tagy článku