Vláda jednomyslně schválila návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

03 / 06 / 2015

logo-mzcr 

„Podporuji plošný zákaz kouření na veřejných místech nejen jako ministr zdravotnictví, ale především jako lékař. Mnohokrát jsem v praxi viděl následky, které nechává kouření na lidském organismu. Nikdo by neměl být vystaven pasivnímu kouření. Ti, kteří si zdraví ničí proto, že nejsou schopni se zbavit závislosti, nechť tak činí na místech, kde neohrožují zdraví ostatních. Nejde jen o zdraví hostů nekuřáků, ale také například o zdraví personálu provozoven. Chápu, že podnikatelé hájí svůj zisk, ale já hájím ochranu zdraví a dnešní rozhodnutí vlády považuji za významný krok na cestě k vítězství této ochrany zdraví nad mocnou lobby těch, kterým kuřáci, ale i konzumenti alkoholu, přinášejí nemalé zisky,“ uvedl po rozhodnutí vlády ministr Svatopluk Němeček.

Návrh zákona, který nyní dostanou k posouzení poslanci, obsahuje mimo jiné zákaz kouření ve všech vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb (restaurací, barů, kaváren apod.) bez jakýchkoliv výjimek s tím, že zákaz kouření se bude vztahovat pouze na vnitřní prostory těchto provozoven.

Používání elektronických cigaret nebude dle návrhu v restauracích povoleno, a to ani těch, které neobsahují nikotinové náplně. Nelze totiž požadovat po provozovnách, aby byly schopny rozlišovat, jakou náplň konkrétní host používá. Zákaz kouření se bude vztahovat i na vodní dýmky, které jsou dle závěrů Světové zdravotnické organizace také nezanedbatelným zdrojem látek škodlivých pro kuřáka i jeho okolí.

Cílem je samozřejmě také další omezení dostupnosti jak tabákových výrobků, tak alkoholu, lidem mladším 18 let.

V zákoně je nově ukotven zákaz prodeje tabákových a souvisejících výrobků ve zdravotnických zařízeních, ve školách a školských zařízení, v prostorách zařízení sociálně-právní ochrany dětí, nebo v prostorách provozoven, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let.

Lépe specifikována budou místa, kde naopak lze tabákové výrobky a výrobky související prodávat. Prodej tabákových výrobků prostřednictvím prodejních automatů bude možný pouze pokud bude zajištěno, že je vyloučen prodej osobě mladší 18 let. K tomuto účelu bude muset prodejce určit osobu, která zajistí ověření věku kupujícího.  Z forem prodeje tabákových výrobků na dálku bude možný prodej pouze prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (internet, mobilní aplikace) za zpřísněných podmínek pro provozovatele (zaváděna povinnost mít počítačový systém ověření věku kupujícího atd.).

Co se týká alkoholu, zákon rozšiřuje zákaz prodeje alkoholických nápojů o prodejní automaty, zásilkový prodej s výjimkou internetu, stánky, s výjimkou stánků specializovaných na prodej alkoholických nápojů a zároveň umístněných v budovách určených pro obchod jako jsou např. obchodní centra. Prodávat a podávat alkohol se zapovídá jak osobám mladším 18 let, tak osobám zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

Norma obsahuje také novinku v podobě cenového opatření, tedy povinnost provozovatele provozovny stravovacích služeb nebo stánku s občerstvením zajistit, aby v nabídce prodávaných nápojů byl alespoň jeden nealkoholický nápoj levnější než nabízený alkoholický nápoj stejného objemu. Dále zavádí novou povinnost pro prodejce alkoholických nápojů v prodejně, stánku s občerstvením, provozovně stravovacích služeb, ubytovacího zařízení nebo dopravního prostředku zajistit, aby na místech, kde tyto alkoholické nápoje prodává, nedocházelo k jejich konzumaci osobami mladšími 18 let věku. Prodejce, který prodává alkoholické nápoje v provozovně stravovacích služeb musí také zajistit, aby se v jejich prostorách nezdržovala osoba mladší 18 let věku zjevně pod vlivem alkoholu.

Návrh zákona dále rozšiřuje okruhu kontrolních orgánů a zpřesňuje jejich působnosti v oblasti ochrany zdraví před návykovými látkami. Nově zařazovaná Česká školní inspekce bude moci kontrolovat zákaz prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků ve školách či dodržování zákazu kouření v těchto typech zařízení. V případě orgánů ochrany veřejného zdraví budou rozšířeny kontrolní pravomoci nad rámec stravovacích služeb. Orgány ochrany veřejného zdraví budou moci nově například kontrolovat dodržování zákazu kouření ve zdravotnických zařízeních.

Dále se navrhuje podstatně rozšířit kompetence České obchodní inspekce, která by se měla zaměřit např. na dodržování zákazu prodeje tabáku a alkoholu osobám mladším 18 let, na dodržování povinností souvisejících s prodejem tabákových výrobků atd. přes internet a podobně.

Navrhovaný zákon nahradí platný zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů a stane se zastřešující právní úpravou v protidrogové oblasti.

„Pokud bych měl shrnout hlavní změny, o které usilujeme, jde jednoznačně o omezení poškozování zdraví všech nekuřáků pasivním kouřením a o vyšší ochranu zdraví našich dětí před účinky tabáku a alkoholu. Věřím, že tyto hodnoty najdou širokou podporu také mezi poslanci a senátory,“ uzavřel ministr Svatopluk Němeček.