Vítkovická nemocnice vyškolila v komunikaci již přes 30 zdravotních sester

06 / 08 / 2015

Komunikovat s lidmi, které trápí bolesti, není jednoduché. Pacienti v nemocnici v těžké životní situaci bývají navíc nervózní a někdy i agresivní. Vítkovická nemocnice, člen skupiny AGEL, se proto rozhodla školit zdravotní sestry v komunikačních dovednostech. Speciální školení dosud absolvovalo přes 30 nelékařských pracovníků, kteří nabyté poznatky již aktivně využívají v praxi.

Screenshot 2015-06-17 17.04.34

Školení bylo určeno především pro zdravotní sestry, ale i ostatní nelékařské profese jako jsou například fyzioterapeuti, nutriční terapeuti nebo porodní asistentky. „Komunikační dovednosti jsou při práci ve zdravotnictví nezbytné. Komunikace zde totiž slouží k navázání a rozvíjení kontaktu s pacientem. Správně vedené rozhovory, které poskytnou oporu v těžkých chvílích, mohou být navíc součástí léčebné terapie,“ uvádí personální manažer Vítkovické nemocnice Ing. Jan Poštulka důvody, proč se nemocnice rozhodla personál v této oblasti školit. Cílem tréninku bylo tedy naučit personál efektivně komunikovat, předávat informace a odstraňovat bariéry v komunikaci. Účastníci semináře se také naučili, jak se domluvit s problémovými pacienty či jejich rodinnými příslušníky.

V praxi se zdravotníci setkávají s problémovými pacienty stále častěji, jedná se o osoby s poruchou osobnosti, ale výjimkou nejsou ani lidé pod vlivem alkoholu či omamných látek. „Zrovna nedávno k nám byla k celkovému vyšetření odeslána praktickým lékařem pacientka, které jsme odebrali krev, natočili EKG a poučili ji, že na výsledky z laboratoře je třeba počkat, aby mohly být vyhodnoceny lékařem. Asi po půl hodině začala být pacientka nevrlá až agresivní a začala nám vyhrožovat, že má mnoho kontaktů mezi primáři, u kterých by určitě čekat nemusela. Naštěstí jsme věděli, jak se v této situaci zachovat a pacientku se podařilo zklidnit. Podobných zážitků máme na oddělení mnoho, a jak vidíte, nemusí se vždy jednat o jedince pod vlivem omamných látek,“ popsala staniční sestra ambulantní části interního oddělení Jana Hrbáčková s tím, že náročná je také komunikace s příbuznými pacienta, která mnohdy bývá stejně obtížná jako práce s pacientem samotným.

„Školení hodnotíme velmi kladně a věřím, že pozitivní změny zaznamenají především naši pacienti. Doufám, že se nám brzy podaří rozběhnout další semináře, aby školení mohlo podstoupit co nejvíce personálu,“ sdělila předsedkyně představenstva Vítkovické nemocnice MUDr. Marie Marsová, MBA.