Vítkovická nemocnice: rekonstrukce operačních sálů se blíží k závěru

25 / 09 / 2015

Do závěrečné etapy vstoupila stavba nových centrálních operačních sálů ve Vítkovické nemocnici, která je členem skupiny AGEL. Všechny náročné hrubé a bourací stavební práce jsou již ukončeny a nyní se už budou dělníci věnovat úpravám interiérů a instalaci přístrojové techniky. Celý projekt bude ukončen do prosince letošního roku. Celková investice, včetně nákupu technologií, si vyžádá 77 miliónů korun, které nemocnice hradí z vlastních zdrojů.

Screenshot 2015-06-17 17.04.34

„Chtěla bych poděkovat všem pacientům, jejich rodinným příslušníkům i zaměstnancům za trpělivost a shovívavost, kterou během první fáze stavby projevili. S ukončením hrubých stavebních prací konečně odpadne zvýšená hlučnost a prašnost, která snižovala komfort především během prázdninových měsíců. Věřím ale, že nové pracoviště bude všem za tyto dočasně zhoršené podmínky velkou odměnou,“ uvedla předsedkyně představenstva Vítkovické nemocnice MUDr. Marie Marsová, MBA.

V rámci rekonstrukce byly v původních prostorách nově vybudovány čtyři multifunkční operační sály s kompletním zázemím, včetně zákrokového sálku a dospávacího pokoje s kapacitou devíti lůžek. Během přestavby došlo také postupně k rekonstrukci oddělení chirurgického, gynekologického a dětského, a to včetně jednotky intenzívní péče.

„Během rekonstrukce jsme se rozhodli zmodernizovat navíc také porodní sály, kde mají rodičky k dispozici rekonstruované sociální zázemí. Stavba se oproti původnímu plánu mírně protáhla i proto, že jsme se nakonec rozhodli vše zvládnout za provozu a nijak neomezovat poskytovanou péči,“ uvedla MUDr. Marsová s tím, že první stavební práce byly zahájeny v březnu letošního roku. Od nového roku 2016 už budou pacienti operováni v novém prostředí a hospitalizováni v příjemném prostředí nového chirurgického oddělení.

Modernizace si vyžádá celkem 77 miliónů korun, přičemž jen na stavební úpravy putovalo 55 miliónů korun. Vítkovická nemocnice hradila celou investici z vlastních zdrojů.