Vítkovická nemocnice: Nové operační sály zajistí lepší vybavení lékařům a vyšší komfort pacientům

11 / 12 / 2015

20151211524515428

Nové operační sály s dospávacími lůžky, nové oddělení chirurgie a výrazně modernizované prostory lůžkových oddělení nabídne svým pacientům Vítkovická nemocnice, která je členem skupiny AGEL. V 6. podlaží pavilonu „I“ bylo dnes slavnostně otevřeno celkem pět nových, plně vybavených operačních sálů – 3 chirurgické, 1 gynekologický a 1 multioborový sál. Vedení nemocnice je pyšné zejména na cévní sál plný vyspělých medicínských technologií, nový dospávací pokoj a přestavbu lůžkových oddělení na čtyřech podlažích budovy I. Celková investice dosáhla 77 miliónů korun

Samotné operační sály jsou moderní, kvalitně vybavené a výborně řešeny jak logisticky, tak esteticky. „Oproti starým sálům byly zlepšeny především hygienické parametry – nainstalovány jsou moderní vzduchotechnické jednotky, které zajišťují kvalitu vnitřního prostředí sálu a provozy sálů jsou nastaveny tak, aby se nekřížil „špinavý“ a „čistý“ provoz. Pacienti budou díky novému vybavení kvalitněji odoperováni, a to především komplikovaní cévní pacienti s akutními potížemi,“ říká MUDr. Miloslav Mazur, Ph.D., primář chirurgického oddělení Vítkovické nemocnice.

Kompletně nově bylo rekonstruováno oddělení chirurgie, dětské oddělení včetně JIP, přestavbou procházejí také gynekologie a lůžkové oddělení porodnice. „Stavba byla rozdělena do několika etap a probíhala, až na drobné odstávky v řádu dní, za plného provozu, bez omezení v poskytování péče pacientům. Nejnáročnější na celé stavbě bylo zkoordinovat vše tak, aby byl provoz všech oddělení co nejméně narušen,“ popisuje předsedkyně představenstva Vítkovické nemocnice MUDr. Marie Marsová, MBA.

Hlavními dodavatelskými firmami byly MORYS s.r.o. a EP Rožnov a.s. Z celkové výše investice na rekonstrukci představují náklady na samotnou stavbu 55 miliónů korun a náklady na nové technologie 22 milionů korun. „Celý projekt, zahájený v březnu 2015, hradila Vítkovická nemocnice z vlastních zdrojů,“ vysvětluje MUDr. Marie Marsová, MBA.

Od roku 2005, kdy se Vítkovická nemocnice stala členem skupiny AGEL, zde bylo proinvestováno zhruba 800 miliónů korun. Mezi největší investice posledních let patřila například rekonstrukce Iktového centra za 40 miliónů korun, pořízení nového počítačového tomografu za 15 miliónů korun z evropských strukturálních fondů nebo zateplení budov.

Největší posun z hlediska medicíny zaznamenají vítkovičtí lékaři díky moderně vybavenému „cévnímu sálu“. Sál určený pro cévní chirurgii je vybaven speciálním operačním stolem s rentgen-transparentní posuvnou deskou a rentgenovým pojízdným přístrojem s digitalizovaným obrazem. Bude zde možné provádět hybridní cévní výkony, což bylo v současných podmínkách se zastaralým vybavením nedosažitelné. Chirurgové tak budou moci rozšířit spektrum prováděných výkonů, např. pacient s kritickou končetinovou ischemií bude moci být komplexně ošetřen v jedné době kombinací operace a intervenčního zákroku (angioplastiky). „Dosud u takového pacienta nebylo možné provést výkon vůbec nebo byl odoperován, poté se čekalo týden či dva týdny na zhojení ran a až poté se provedly angioplastiky. U těchto potíží však hraje zásadní roli čas, aby bylo možné pacientovi končetinu zachránit,“ říká primář Mazur.

Zdroj: nemocnicevitkovice.agel.cz

Cheapest Prices Pharmacy. cheap dapoxetine Online . Dapoxetine is used as a treatment for premature ejaculation. Dapoxetine With Sildenafil India.
buy baclofen online, Street Value Baclofen , Baclofen 10mg Tablets Street Value.

Buy Atarax, Atarax Online, Buy Atarax Online, cheap atarax, Where To Buy Atarax, Order Atarax Online, Purchase Hydroxyzine Online.
order baclofen online buy baclofen canada baclofen buy buy baclofen online baclofen order online canada cheap baclofen no prescription purchase baclofen
buy amoxil Online, Amoxicillin Polska, Amoxicillin R625.