VFN Praha: Vznik nemocnice připomíná socha Josefa II.

13 / 04 / 2014

Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze došlo minulý týden k slavnostnímu odhalení sochy Josefa II. Byl to právě císař Svaté říše římské národa německého, král český, uherský, chorvatský, arcivévoda rakouský, etc., Josef II., který 24. května 1781 vydal tzv. direktivní pravidla, v nichž stanovil jednotné zásady pro vybudování centrálních zemských zdravotních ústavů v rakouské monarchii, byť k otevření nemocnice na Karlově náměstí (v té době Dobytčí trh) došlo až za vlády Leopolda II. Všeobecná fakultní nemocnice tak stála u základů rozvoje medicíny v Čechách. Historický závazek být předvojem moderní medicíny nese tato přední instituce dodnes.

Litinová socha v mírně nadživotní velikosti byla odlita v blanenských salmovských železárnách na konci 19. století, autor předlohy není dodnes jednoznačně určen. Socha je v majetku Jihočeského kraje a byla bezplatně zapůjčena Alšovou jihočeskou galerií v Hluboké nad Vltavou.

Císař Josef II. byl jedním z nejoblíbenějších habsburských panovníků v českých zemích, a to i díky tzv. Tolerančnímu patentu a patentu o zrušení nevolnictví z roku 1781. Jeho reformy se ovšem týkaly i nemocnic a porodnic a stály i za zrodem Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. O tu se panovník zasadil osobní intervencí během své návštěvy Prahy v roce 1786, kdy došlo k rozhodnutí o umístění zdravotních ústavů na okraj Nového Města.

Všeobecná fakultní nemocnice si tak u příležitosti Světového dne zdraví připomíná historické okamžiky svého vzniku, stejně jako závazek být významným zdravotnickým zařízením v České republice i nadále. „Socha Josefa II. je umístěna na frekventovaném místě v areálu U Nemocnice 2. Doufám, že stovkám lidí, kteří kolem ní během dne projdou, bude připomínat více, než dvousetletou tradici naší nemocnice.“, říká Dana Jurásková, ředitelka VFN v Praze.

Zdroj: vfn.cz

vfn-logo