VFN bude díky novému analytickému přístroji měřit léky i drogy v krvi přesněji

13 / 02 / 2017

 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze má k dispozici nový analytický přístroj, díky kterému budou moci experti Ústavu soudního lékařství a toxikologie VFN a 1. LF UK měřit koncentraci léčiv nebo návykových látek v krvi pacientů až se stonásobně lepší přesností než doposud. Díky tomu se ještě více zkvalitní např. sledování pacientů při terapeutickém monitoringu, a lékaři tak budou moci individuálně určit potřebné množství medikamentů k léčbě s ještě větší precizností.

Tento přístroj, který byl na Oddělení toxikologie Ústavu soudního lékařství a toxikologie VFN a 1. LF UK instalován na konci roku 2016, představuje nejen obnovení, ale i výrazné zlepšení citlivosti (až 100x) stávajícího dosluhujícího přístroje. Přístroj dokáže ve své první části (kapalinovém chromatografu) velmi rychle rozdělit komplexní směsi zkoumaného vzorku na jednotlivé látky, a ty pak spolehlivě identifikovat a velmi citlivě změřit ve druhé vakuové části (hmotnostní detektor).

Jedná se o vysoce citlivý a specifický analytický přístroj – ultravysokoúčinný kapalinový chromatograf s dvojitým hmotnostním detektorem SCIEX QTRAP 5500 Shimadzu Nexera X2 od firmy Amedis, který byl pořízen v rámci dotačního projektu státního rozpočtu „VFN Praha – zdravotnická technika, id. č.: 235V11B001304“. Náklady na pořízení činily 8.107.000 Kč, včetně DPH.

 

Nový přístroj má široké možnosti použití a bude sloužit hlavně k následujícím činnostem:

- stanovení koncentrace léčiv a jejich aktivních metabolitů v krvi v případě intoxikací a při terapeutickém monitoringu pacientů (terapeutic drug monitoring, TDM),

- konfirmace (potvrzení nezávislou metodou) pozitivních nálezů ze screeningu léků, drog, návykových látek a jejich metabolitů,

-  vývoj metod stanovení přítomnosti nových léčiv, syntetických drog a toxinů.

Odborníci z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze provádí na Oddělení toxikologie toxikologická vyšetření vzorků biologického materiálu pacientů (nejčastěji krev /sérum/, moč, žaludeční obsah) a také vzorků orgánů u soudních případů, případně dalších vzorků zajištěných policií (neznámá tekutina, prášek).

V roce 2016 pracoviště zpracovalo celkem 8657 případů, kdy jeden případ může zahrnovat analýzu od jedné až po deset látek a analýza každé látky může mít více měření.

„Provádíme také různá kontrolní vyšetření sloužící ke sledování užívání terapie u léků na vysoký krevní tlak, léků na snížení cholesterolu nebo například kontrolujeme abstinenci od drog při léčebných odvykacích programech. Díky novému přístroji, který máme nově k dispozici, budou naše měření ještě přesnější,“ pochvaluje si doc. RNDr. Radomír Čabala, Dr., primář Oddělení toxikologie. Především z forenzních důvodů se na oddělení provádí také analýza vlasů, která ozřejmí užívání drog i po delším časovém intervalu, kdy již nejsou prokazatelné v krvi ani v moči.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace