Velký zájem o testování kolektivní imunity se potvrdil i druhý den

Velký zájem o testování kolektivní imunity se potvrdil i druhý den
foto: Archiv redakce
25 / 04 / 2020

Pátek byl druhým dnem, kdy v Praze, Brně a Litoměřicích probíhalo testování kolektivní imunity v české populaci vůči onemocnění způsobené novým koronavirem. Na Olomoucku začali dnes. A to i v nejvíce postižených oblastech v Litovli a v Uničově. Zájem je stále obrovský. Ukazuje se, že cíl otestovat celkem 27 tisíc lidí z pečlivě vybraných skupin obyvatelstva nebude problém naplnit. Již bylo vyšetřeno přes 8,5 tisíc osob.

V Praze bylo ve třech studijních stanech otestováno již 70 % z plánovaného počtu osob. Prozatím je vyšetřena čtvrtina očekávaného počtu dětí, tři čtvrtiny osob ve věku 18 až 39 let a celých 95 % osob ve věku 40 až 59 let a 70 % osob ve věku 60 až 89 let.

 

„Vzhledem k velkému počtu zájemců o testování nemůžeme všem vyhovět. Od soboty proto každý den ráno v 9:00 vydáme počet registračních lístků odpovídající denní kapacitě odběrového místa. Na pražských odběrových místech je denní kapacita na Náměstí míru a na Palackého náměstí 400 míst, v Kateřinské zahradě je pak vyhrazeno 200 míst pro seniory dopoledne a 200 míst pro děti odpoledne, oznámil děkan 1. LF UK Aleksi Šedo, který je garantem pražské lokality.

 

V Brně ve dvou studijních stanech prošla testy už téměř 50 % z plánovaného počtu osob. Prozatím je vyšetřeno 10 % z očekávaného počtu dětí do 18 let, 40 % osob ve věku 18 až 39 let, téměř polovina osob ve věku 40 až 59 let. Seniorská skupina je již naplněna, proto lidé ve věkové kategorii 60+ v Brně už nebudou od soboty testováni.

 

V Olomouci, Litovli a Uničově bylo za první den vyšetřeno 25 % z plánovaného počtu osob. Rozložení otestovaných podle věku je poměrně vyrovnané.

 

Z hlediska věku je vyvážená také otestovaná populace v Litoměřicích, kde prošlo testy necelých 40 % z očekávaného počtu osob.

 

Organizátoři by uvítali, pokud by se během víkendu do testování zapojilo více dětí od 8 do 18 let, a to nejen v Brně, ale i v Praze. Otestováni mohou být i jejich rodiče, pokud je na místo doprovodí. V Praze mají děti vyhrazen studijní stan v Kateřinské ulici, vždy od 15 do 20 hodin. V Brně je otestují na obou odběrových místech, v bohunickém Kampusu i na Mariánském náměstí, vždy od 10 do 18 hodin. Mnoho volných míst k testování pro všechny věkové kategorie dospělých je v Litoměřicích.

 

Aktuální podrobné informace o počtech vyšetřených osob najdete na webové stránce vytvořené pro potřeby studie: //covid-imunita.uzis.cz/.

Nově zde najdete také průměrnou denní obsazenost odběrových stanů.

 

„Testuje se rychleji, než se plánovalo,“ uvedl vedoucí Národního screeningového centra z Ústavu zdravotnických informací a statistiky Karel Hejduk, a dodal: „Zájem o testování je i po dvou dnech stále vysoký, takže se zdá, že potřebné počty bez problémů naplníme.“

 

„Dnes jsme v rámci studie komunitní imunity proti odebrali 1477 dobrovolníků na odběrových místech v Olomouci, Litovli a Uničově, prakticky všem venózní krev,“ zhodnotil první den testování na Olomoucku Marian Hajdúch, garant studie za tento region. „Děkuji všem dobrovolníkům, zdravotníkům, medikům, vědcům i Krajské hygienické stanici za spolupráci, zvláště pak zadavateli studie a Ústavu zdravotnických informací. Zítra ráno se těšíme na nové tváře,“ doplnil. 

 

První výsledky studie kolektivní imunity budou k dispozici na začátku května a zásadním způsobem přispějí k ověření aktuální epidemické situace v ČR a budou sloužit k odpovědnému rozhodnutí o dalších krocích ke snížení dopadů této nemoci.

 

Podrobné informace o studii jsou na stránkách //covid-imunita.uzis.cz/.

 

Zájemci o testování se v případě nejasností mohou obracet také na zavedenou bezplatnou telefonickou linku 1212 pod volbou 2 (zdravotnická část).

 

Rozmístění studijních testovacích stanů:

Praha – Náměstí Míru
10:00 - 20:00 pouze pro osoby ve věku 18-59 let

Praha – Zítkovy sady
10:00 - 20:00 pouze pro osoby ve věku 18-59 let

Praha – Kateřinská zahrada
10:00 - 15:00 pouze pro osoby starší 60 let
15:00 - 20:00 pouze pro děti a dorost

Brno – Moravské náměstí
8:00-18:00
v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Brno – Bohunice, parkoviště před Campusem MU
8:00-18:00
v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Olomouc – Hypermarket Globus
8:00-18:00
v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Litovel – před supermarketem Billa
8:00-18:00
v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Uničov – Náměstí Osvobození
8:00-18:00
v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

Litoměřice – ZAHRADA ČECH s.r.o., Na Vinici 948/13

Vchod Jižní brána koridor k pavilonu G

8:00-18:00
v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let

IKEM – kohorta chronicky nemocných

Zdroj: mzcr.cz

Tagy článku