Vědecká rada Krajské zdravotní udělila ceny za rok 2015

06 / 10 / 2016

logo-kz

Krajská zdravotní, a. s., uspořádala pod záštitou RSDr. Stanislava Rybáka, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje, Výroční vědeckou konferenci Krajské zdavotní, a. s., spojenou se slavnostním udílením cen Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., za nejlepší vědeckou práci za rok 2015 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z řad zdravotníků a nelékařských zdravotnických pracovníků ze spolupracujících profesí. Akce se uskutečnila za účasti hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka v úterý 4. října 2016 v konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem.

„Chtěl bych poděkovat vám a vaším prostřednictvím i vašim kolegům, protože si myslím, že naše Krajská zdravotní je moderní společnost, která umí, kde se dělají unikátní věci a která má podporu Ústeckého kraje. Vývoj letí velice rychle dopředu, takže co včera bylo moderní, dnes už být moderní nemusí. A pokud chceme být na špičce českého zdravotnictví, a já si dovolím říct, že v ní jsme, musí se investovat i do přístrojové techniky,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlásila Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s., za rok 2015 výroční ceny za nejlepší vědeckou práci lékaře (cena předsedy představenstva), cenu za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let (cena generálního ředitele), cenu za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků (cena předsedy dozorčí rady) a cenu za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství (cena náměstka pro řízení zdravotní péče).

„Chci poděkovat vědecké radě za práci, kterou odvádí, protože úroveň vědecké činnosti v Krajské zdravotní má vysoký standard. Nejvíce si vážím toho, že se do ní zapojují i mladí lékaři a mladé sestry a další pracovníci Krajské zdravotní,“ vyzdvihl 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák.

Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., na konferenci informoval o záměru zapsat Krajskou zdravotní na seznam vědeckovýzkumných institucí, který vede Rada vlády pro vědu, výzkum a inovace. „Na naplnění tohoto záměru pracujeme a přesto, že proces je složitější, než se zdálo, věřím, že najdeme postup a vhodnou formu jak naši společnost na tento seznam zařadit, což nám mj. v budoucnu také zjednoduší financování oblasti vědy a výzkumu v Krajské zdravotní, “ uvedl Ing. Petr Fiala.

Druhý záměr, který zmínil, označil za daleko ambicióznější a je jím ustavení lékařské fakulty v kraji. „Přes veškeré aktivity, které Krajská zdravotní v oblasti zajištění personálu a náboru lékařů realizuje, ať už jde například o úspěšný stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní a nově i Ústeckého kraje, poskytování stabilizačních příspěvků nebo aktivní personální politiku vůči zahraničním lékařům, vnímáme trvající nedostatek lékařů v regionu jako zásadní riziko pro zachování kvalitní a dostupné zdravotní péče. Je třeba konstatovat, že jde o problém, který dle našeho názoru vyžaduje koncepční řešení, založené na dlouhodobé vizi,“ vysvětlil generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Před samotným vyhlášením nejlepších vědeckých prací představil předseda Vědecké rady Krajské zdravotní  Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., nově jmenované členy vědecké rady a zhodnotil její dosavadní činnost. Následovalo vlastní udílení cen Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s. První tři ocenění v každé kategorii získali kromě diplomu, plakety a symbolických věcných darů i peněžitou odměnu, celkem bylo mezi vítězné autory rozděleno 280 tisíc Kč.

V soutěži o cenu předsedy představenstva za nejlepší vědeckou práci lékaře se na 1. pozici umístil MUDr.Petr Vachata, Ph.D., na 2. pozici MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D., a na 3. pozici MUDr. Robert Bartoš Ph.D., všichni z ústecké Neurochirurgické kliniky. První místo a cenu generálního ředitele za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let získal další neurochirurg MUDr. Michal Orlický, který získal i 2. místo, 3. místo patří MUDr. Petře Meluzinové z Kliniky úrazové chirurgie Masarykovy nemocnice. Cena předsedy dozorčí rady za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků byla po zásluze udělena farmaceutce PharmDr. Lucii Hromádkové, Ph. D., z ústavní lékárny v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

V soutěži o cenu za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství uspěla nejlépe, stejně jako v minulém a předminulém roce, Mgr. Bc. Michaela Rothová z ústecké dětské chirurgie, na 2. místě je Jana Šubrtová opět z dětské chirurgie a 3. místo je úspěchem Bc. Svatavy Novákové z chirurgického oddělení Masarykovy nemocnice.

Nominované práce hodnotila Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s., která v současné době pracuje v následujícím složení: prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. – předseda, přednosta Neurochirurgické kliniky FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. – místopředseda, přednosta Dětské kliniky FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., a členové doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP, prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., Interní oddělení Nemocnice Chomutov, o. z., prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., Klinika urologie a robotické chirurgie FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., prof. Ing. Boris Šimák, CSc., z FEL ČVUT v Praze, MUDr. Ivana Liehneová, Ph. D., přednostka Oční kliniky FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., přednosta Gynekologicko - porodnické kliniky FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem,  o. z., prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph. D., FESC, FSCAI, přednosta Kardiologické kliniky FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Karel Edelmann, Ph. D., přednosta Kliniky úrazové chirurgie FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Jan Schraml, Ph. D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Marta Vachová, primářka Neurologického oddělení Nemocnice Teplice, o. z., MUDr. Igor Greguš, ambulance chronické bolesti Nemocnice Most, o. z., MUDr. Jiří Neumann, primář Neurologického oddělení Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Jan Rejholec, primář Chirurgického oddělení Nemocnice Děčín, o. z., Mgr. Vlasta Čejnová, Oddělení lékařské genetiky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Zdroj: kzcr.cz

logo-kz