Vědecká rada Krajské zdravotní ocenila nejlepší práce za rok 2015

12 / 10 / 2016

Výroční ceny za rok 2015 za nejlepší vědecké práce byly vyhlášeny na Výroční vědecké konferenci Krajské zdravotní, a. s.

Uskutečnila se pod záštitou RSDr. Stanislava Rybáka, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje a za účasti hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka v úterý 4. října 2016 v konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem.

Nominované práce hodnotila patnáctičlenná Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s., jejímž předsedou je prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. První tři ocenění v každé kategorii získali kromě diplomu, plakety a symbolických věcných darů i peněžitou odměnu, celkem bylo mezi vítězné autory rozděleno 280 tisíc Kč.

V soutěži o cenu předsedy představenstva za nejlepší vědeckou práci lékaře se na 1. pozici umístil MUDr. Petr Vachata, Ph.D., na 2. pozici MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D., a na 3. pozici MUDr. Robert Bartoš, všichni z ústecké Neurochirurgické kliniky. První místo a cenu generálního ředitele za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let získal další neurochirurg MUDr. Michal Orlický, který získal i 2. místo, 3. místo patří MUDr. Petře Meluzinové z Kliniky úrazové chirurgie Masarykovy nemocnice. Cena předsedy dozorčí rady za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků byla po zásluze udělena farmaceutce PharmDr. Lucii Hromádkové, Ph. D., z ústavní lékárny v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. V soutěži o cenu za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství uspěla nejlépe, stejně jako v minulém a předminulém roce, Mgr. Bc. Michaela Rothová z ústecké dětské chirurgie, na 2. místě je Jana Šubrtová opět z dětské chirurgie a 3. místo je úspěchem Bc. Svatavy Novákové z chirurgického oddělení Masarykovy nemocnice.

Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., na konferenci informoval o záměru zapsat Krajskou zdravotní na seznam vědeckovýzkumných institucí, který vede Rada vlády pro vědu, výzkum  inovace. Za daleko ambicióznější ale označil druhý záměr, jímž je jím ustavení lékařské fakulty v kraji. „Přes veškeré aktivity v oblasti zajištění personálu a náboru lékařů realizuje, ať už jde například o úspěšný stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní a nově i Ústeckého kraje, poskytování stabilizačních příspěvků nebo aktivní personální politiku vůči zahraničním lékařům, vnímáme trvající nedostatek lékařů v regionu jako zásadní riziko pro zachování kvalitní a dostupné zdravotní péče. Je třeba konstatovat, že jde o problém, který dle našeho názoru vyžaduje koncepční řešení, založené na dlouhodobé vizi,“ vysvětlil.
logo-kz

 

Krajská zdravotní, a. s.
je se svými šesti tisíci sedmi sty zaměstnanci jedním z největších
poskytovatelů zdravotní péče v České republice a největším
zdravotnickým zařízením a současně i zaměstnavatelem v Ústeckém kraji.
V loňském roce měla společnost obrat 6 miliard korun, při kladném
hospodaření. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří
nemocnice Krajské zdravotní jednu páteřní osu zdravotnických zařízení
pro celý Ústecký kraj. Ústecký kraj prostřednictvím Krajské zdravotní
spravuje pět nemocnic - v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a
Chomutově.