Ve výběrovém řízení o provozování Multidisciplinárního týmu duševního zdraví pro děti a adolescenty uspěli další dva zájemci

Ve výběrovém řízení o provozování Multidisciplinárního týmu duševního zdraví pro děti a adolescenty uspěli další dva zájemci
foto: Archiv redakce/Logo MZ
15 / 09 / 2020

Výběrové řízení pro čerpání dotace a zahájení pilotního provozu úspěšně absolvovali další dva zájemci o provozování Multidisciplinárního týmu duševního zdraví pro děti a adolescenty. Výše dotace na zřízení je pro každého úspěšného kandidáta 11 050 000 Kč. Provoz zahájí na podzim 2020.

Během července se uskutečnilo druhé kolo výběrového řízení do projektu s názvem Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné, který realizuje Ministerstvo zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Přihlášení žadatelé v oblasti dětských multidisciplinárních týmů doložili dle výzvy oprávněnost žadatele v souladu s pravidly programu. Jejich žádosti posoudila Komise pro hodnocení žádostí o dotaci z dotačních programů projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné. Tvořili ji představitelé Ministerstva zdravotnictví a nominovaných zástupců Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Ministerstva práce a sociálních věcí, zástupce Asociace krajů, Svazu zdravotních pojišťoven a Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Multidisciplinární týmy duševního zdraví pro děti a adolescenty (MTDZ-P), které splní přísné podmínky výběrového řízení, zahájí v souladu s plánem reformy svou činnost začátkem podzimu 2020. Jedná se o spolupráci zdravotní části – MAMADŮ institut, s.r.o. a sociální části – zapsaný ústav Dům Tří přání. Spádovou oblastí obou úspěšných zájemců je hlavní město Praha.

Podpora vzniku nových multidisciplinárních týmů v péči o duševně nemocné je spolu se zřizováním Center duševního zdraví dalším krokem ve Strategii reformy psychiatrické péče. MTDZ-P bude poskytovat zdravotní, sociální a pedagogické služby ambulantního i terénního charakteru. Systém case managementu zahrnuje péči dětského psychiatra, psychologa, rodinného terapeuta a poradce, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků a peer konzultantů.  Práce týmu bude mezičlánkem mezi primární péčí (pedopsychiatři) a pedopsychiatrickou péčí ambulantní a lůžkovou. Cílem je včasný záchyt a diagnostika duševních poruch, jejich odlišení od nepsychiatrické problematiky a pomoc dětem a jejich rodinám během krizových situacích tak, aby se psychiatrické potíže nerozvinuly, byly včas řešeny a zlepšila se jejich prognóza.

Pilotní provoz ověří, jak jsou tyto týmy schopné pomoci nejen mladým pacientům a jejich rodinám, ale také do jaké míry dokážou odlehčit stávajícím modelům péče.

Metoda case managementu je v procesu klíčová. Jedná se o aktivní a kontinuálně dostupnou činnost odborného pracovníka a týmu, směřovanou na pacienty, jejich zákonné zástupce a jejich blízké. Využívá poznatků vědy, je průběžně vyhodnocována, podporuje co nejdelší setrvání klienta v jeho aktuálním sociálním prostředí, zlepšuje kvalitu jeho života i kvalitu života pečujících blízkých.

Proces je založen na dobré a kontinuální komunikaci mezi klienty, členy týmu i dalšími profesionály. Pilotní provoz ambulancí i dětského týmu bude hrazen z projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217), který realizuje Ministerstvo zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa – Sociální začleňování a boj s chudobou, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.  

Tagy článku