Valašský Medik Klub láká středoškoláky ke studiu medicíny

Valašský Medik Klub láká středoškoláky ke studiu medicíny
06 / 06 / 2018

Originální projekt Vsetínské nemocnice Valašský Medik Klub již dva roky přibližuje místním středoškoláků se zájmem o studium lékařství a přírodních věd jednotlivé lékařské obory i zdravotnickou problematiku. Letos se do projektu zapojilo 35 studentů ze čtyř středních škol z regionu.

 

Valašský Medik Klub nabízí během školního roku sérii přednášek a exkurzí ve Vsetínské nemocnici, které prohlubují znalosti v dané oblasti. V prvním roce se do projektu zapojili studenti Střední školy Kostka, gymnázií ve Vsetíně a Valašském Meziříčí, ve stávajícím školním roce se přidalo Gymnázium Valašské Klobouky. Klub také každoročně vyhlašuje nejaktivnějšího studenta – hodnotí se účast na jednotlivých akcích, výsledky závěrečného testu a zpracování eseje. Letos se Medikem roku stala studentka Michaela Martinková z Gymnázia Valašské Klobouky. „Nejvíc mě zaujaly prezentace z hematologie a očního lékařství, kde jsme se mohli při návštěvě oddělení dozvědět spoustu věcí o využívaných přístrojích a dokonce si práci s některými vyzkoušet. Využila jsem i možnosti bezplatně navštěvovat další vzdělávací akce, semináře a konference Vsetínské nemocnice. Valašský Medik Klub určitě všem doporučuji,“ zhodnotila projekt Michaela Martínková, která momentálně studuje třetí ročník, příští rok ji čeká maturita a potom by chtěla pokračovat právě na lékařské fakultě. „Ráda bych se v budoucnu věnovala dětské kardiologii, ale to je ještě daleko,“ dodala s úsměvem.

 

V průběhu roku se v rámci projektu Valašský Medik Klub uskutečnilo deset setkání, na kterých se účastníci dozvěděli více o hematologii, zobrazovacích metodách, anesteziologii a resuscitaci, moderní chirurgii, porodnictví, dětském a očním lékařství. Cyklus přednášek uzavřela Patologie bez mýtů. Studenti se setkávají s primáři či jejich zástupci, při exkurzích na odděleních či v dílčích prezentacích také s mladými lékaři, kteří jim mohou předat své zkušenosti s nedávným studiem a vstupem do praxe.

 

„Myšlenkou Valašského Medik Klubu bylo představit a přiblížit středoškolákům jednotlivé lékařské obory nad rámec středoškolské výuky, nasměrovat je, nadchnout k dalšímu studiu lékařství a k uplatnění místních právě v naší nemocnici. Na závěrečném setkání jsem se ptala studentů, kdo z nich o medicíně vážně uvažuje a řada z nich se přihlásila. Obdobné jsou i výstupy z dotazníků. Takže věřím, že se nám studenty motivovat daří a za několik let se s některými setkáme znovu při praxi a při jejich nástupu do nemocnice,“ vysvětlila ředitelka Vsetínské nemocnice Věra Prousková.