V pražských domovech pro seniory bude se zdravotnickou péčí pomáhat létající krizový tým

V pražských domovech pro seniory bude se zdravotnickou péčí pomáhat létající krizový tým
foto: www.praha.eu
29 / 04 / 2020

Pražské domovy pro seniory a další pobytová zařízení budou mít nově k ruce unikátní mobilní tým zdravotníků. Všeobecný lékař, sestra, medici a spolupracující specialisté pomáhají v době karantény přímo v zařízeních.

Zajišťují pomoc s běžnou ošetřovatelskou péči, propojení zařízení se specialisty, testování na onemocnění COVID-19, dezinfikování prostor nebo nastavování karanténních opatření. Součástí podpory je i mobilní pohotovostní lékárna, osobní ochranné pomůcky, psychologická pomoc nebo péče lékaře paliativní medicíny.

„Domovy pro seniory nebo pro lidi s postižením zůstaly ve stínu, přitom také ony zajišťují péči o velmi křehké klienty. Létající krizový tým poskytne zařízením sociální péče potřebnou zdravotnickou, personální a psychologickou podporu. Výhodou je, že tým lékařů a sester je mobilní a umí operativně reagovat na potřeby každého zařízení,“ řekla radní pro sociální politiku a zdravotnictví Milena Johnová. Tým má k dispozici speciálně vybavené výjezdové vozidlo Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.

„Po odběrových vozidlech a nově zřízeném týmu speciálních činností pro péči o pacienty s COVID-19 jsou létající týmy dalším způsobem, jak pražská záchranka účinně pomáhá v metropoli zvládnout současnou pandemii. Poskytujeme jak mobilní, tak stacionární zázemí nově vzniklému mobilnímu létajícímu týmu Městské polikliniky Praha, k řízení zásahu jsme připojili také vozidlo s inspektorem pro případ eskalace v jednotlivých zařízeních," doplnil Petr Kolouch, ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.

Krizový létající tým tvoří všeobecný praktický lékař, který je vedoucím týmu, lékař paliativní medicíny, tři medici, všeobecná zdravotní sestra a skrze konzultace také psycholog a specialisté v oborech ORL, interní péče, psychiatrie, neurologie, kožní a dalších. Podporu budou poskytovat v pražských domovech seniorů, domovech se zvláštním režimem a domovech pro osoby se zdravotním postižením. Součástí je i pohotovostní lékárna vybavená také léky, které předepíší na místě lékaři týmu. Odborným garantem celého projektu je MUDr. Zdeněk Kalvach, internista, geriatr a publicista.

„V rámci personální podpory celého projektu, na který jsme si rozšířili oprávnění, jsme vyškolili
devět mediků, připravili praktické lékaře, geriatra a nelékařský zdravotnický personál a doplnili o erudici on-line konzultujících našich ambulantních specialistů včetně psychologů. Dále jsme ve spolupráci s Odborem zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy zajistili veškeré potřebné ochranné pomůcky pro členy týmu i pro personál navštíveného zařízení,“ uvedl k projektu David Doležil, ředitel Městské polikliniky Praha.

V současnosti bude krizový tým fungovat v pracovních dnech od 8:00 do 18:00 hod. „Krizové létající týmy budou poskytovat svou ošetřovatelskou činnost, personální a materiální podporu v pobytových zařízeních sociálních služeb podle předem stanoveného harmonogramu návštěv či akutní potřeby, ale zatím pouze v pracovní dny. Aktuálně velmi intenzivně společně pracujeme i na jejich pohotovostní činnosti v noci a o víkendech, nicméně vše závisí na získání potřebného odborného personálu týmu. Celkově všeobecný, nyní až kritický nedostatek zdravotnického personálu činí celý projekt po této stránce velmi křehký,“ doplnil k projektu Martin Ježek, ředitel Odboru zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy.

„Celkově si od projektu létajících krizových týmů hodně slibuji, a to nejen z hlediska jimi poskytované odborné zdravotní péče, ale současně též pro jejich přínos v podobě psychologické pomoci, kterou poskytnou přetíženému a vyčerpanému personálu navštíveného zařízení,“ uvedla na závěr radní Milena Johnová.

 Zdroj: www.praha.eu

 

Tagy článku