V Pardubické nemocnici už chystají pilotáž základů urgentního příjmu

V Pardubické nemocnici už chystají pilotáž základů urgentního příjmu
foto: www.pardubickykraj.cz/Pardubická nemocnice - Kontrolní den
01 / 10 / 2021

V Pardubické nemocnici nedávno začala stavba centrálního urgentního příjmu. Zatím tu mají hlavní slovo bagry a nákladní auta, ale do Vánoc už chtějí míst stavbaři strop nad suterénem nové osmipodlažní budovy, která bude novým srdcem nemocnice.

O aktuálním stavu stavby se na pravidelném kontrolním dnu přesvědčili náměstek hejtmana pro investice Roman Línek a náměstkyně pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

 Pardubická nemocnice - zemní práce / www.pardubickykraj.cz

„Jedná se jednoznačně o největší investici v rámci Pardubického kraje za více jak 1,6 miliardy korun. Přesto, že příjemcem dotace musí být jako investor nemocnice, Pardubický kraj stavbu plně financuje. I proto jsme se domluvili, že čtvrtletně budu Radu Pardubického kraje o režimu a vývoji stavby informovat a podle potřeby se účastnit i kontrolních dní,“ konstatoval Roman Línek a pokračoval: „Vzhledem k tomu, že se na stavbě potkává množství subdodavatelů i návazných zakázek na vybavení a navíc vše probíhá za provozu nemocnice, najal si Pardubický kraj hlavního koordinátora, který má na starosti bezkolizní souběh všech akcí.“

 

Nynější počastí stavbě přeje a zemní práce se už blíží k závěru. Na ně naváže v dalších dnech pilotáž základů stavby. „Zatím máme prostavěno přibližně 33 miliónů korun. Vše začalo demolicemi a poměrně náročnými přeložkami všech sítí. V podloží našli stavbaři dvě studny, které sice nemají archeologický význam, ale budou s nimi muset počítat při pilotáži. V polovině října se na stavbě postupně objeví tři jeřáby, s jejich pomocí začne růst betonový skelet stavby. Počítáme, že zhruba hotový bude počátkem léta příštího roku,“ upřesnil Línek.

 

Náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková apelovala na stavbu, aby dala do pořádku dlažbu po přeložce sítí u hlavního vchodu. „V těchto dnech se přesunuje očkovací centrum z Krajského úřadu do areálu nemocnice a můžeme zde očekávat zvýšený provoz. Nejen kvůli tomu, ale i kvůli bezkoliznímu pohybu po areálu nemocnice, je potřeba udržovat chodníky a komunikace v dobrém a bezpečném stavu.“

 

Nový pavilon by měl být hotový do konce roku 2023. V osmipodlažní budově urgentního příjmu se budou nacházet například lůžka ARO a JIP, chirurgické obory jako jsou chirurgie, dětská nebo cévní chirurgie či neurochirurgie. Dále potom ortopedie, traumatologie, kardiologie. Chybět nebudou ani centrální operační sály. V přízemí bude akutní příjem emergency, vyšetřovny a ambulance a na střeše budovy heliport.

Tagy článku