V Nemocnici Vsetín se mění způsob výjezdu a parkování

08 / 12 / 2015

Ještě před několika dny sloužila hlavní brána Vsetínské nemocnice a.s. pro vjezd i výjezd automobilů. V minulých dnech se systém změnil: hlavní brána slouží pouze pro vjezd, výjezd zabezpečují moderní automatické závory, umístěné blíže chirurgickému pavilonu. Řidiči osobních automobilů využívají levou část výjezdu, pravá je určena pro provoz sanitek zdravotnické záchranné služby.

„Řidiči si u vjezdu vyzvednou z automatu parkovací lístek, který si uschovají a později využijí při výjezdu z areálu. V průběhu prosince bude systém v bezplatném zkušebním provozu, aby si řidiči na tuto novou úpravu zvykli a nám vznikl prostor pro odladění případných problémů.  Od prvního ledna pak přejdeme do běžného provozu, kdy bude parkování v areálu zpoplatněno částkou dvacet korun za hodinu, s tím, že první půlhodina zůstane zdarma,“ uvedl člen představenstva Vsetínské nemocnice a.s. Ing. Leoš Dostál, zodpovědný za hospodářsko-technickou správu.

Screenshot 2015-12-07 16.27.26

Cílem je zvýšit plynulost, umožnit řidičům přivést a vyložit svého příbuzného, doprovodit jej do ambulance či na oddělení a s automobilem opět opustit areál, to vše bez poplatku za parkování. Proto bylo rozhodnuto o první půlhodině zdarma. Obdobně fungují parkovací systémy v mnoha dalších nemocnicích. Platbu za parkovné bude možné realizovat v automatickém platebním kiosku poblíž výjezdu. Změny přitom čekají nejen pacienty, ale také zaměstnance nemocnice. Jim bude vjezd povolen na základě vyřízené parkovací karty a uhrazení příslušného poplatku. Provoz urychlí kamery identifikující registrační značky.

Nemocnice se tímto způsobem připravuje mimo jiné na další významnou investiční akci, a to výstavbu nového interního pavilonu, která bude zahájena v příštím roce. Kromě nového výjezdu byl také přestavěn zadní vjezd pro zásobování tak, aby jej mohla využívat vozidla přivážející nadměrné náklady a stavební materiál. „V minulých týdnech jsme vybudovali několik nových parkovacích míst. V souvislosti s výstavbou nového pavilonu však dojde k omezení počtu parkovišť, proto je naším cílem dosáhnout co možná největší efektivitu parkování v areálu,“ dodal Ing. Dostál.

Úpravy zadního vjezdu pro zásobování a vybudování nového výjezdu přišlo na 5,4 milionů korun. Vsetínská nemocnice na tuto akci získala dotaci Zlínského kraje, který je zakladatelem nemocnice. 

Estrace. Below are all listings for Estrace cream and tablets. buy estrace online by adding the medication to the hopping cart and following the checkout process
At the time of the study, AdvancePCS was the largest U.S. PBM. 6 Each year it generic fluoxetine initially cost $1.91 per capsule, or 12 percent below the price
order doxycycline hyclate 100mg Viagra auf rechnung; Healthy man tadalafil. Propecia ou 1 mg de finasteride!

Mylan manufactures BACLOFEN Tablets, USP ( Baclofen ) in strengths of 10 mg and 20 mg. generic baclofen BACLOFEN Tablets, USP [ 10 mg ].
fluoxetine hydrochloride buy online. does fluoxetine 20 mg order fluoxetine online no prescription. order fluoxetine fluoxetine manufacturers india. fluoxetine