V Nemocnici Blansko se bojovalo za zdravá prsa. Již po čtvrté

26 / 11 / 2015

V pondělí 23. listopadu 2015 proběhla na radiodiagnostickém oddělení Nemocnice Blansko již po čtvrté preventivní akce zaměřená na boj s rakovinou prsu. Od 7.30 hodin ráno do téměř 19 hodin se mohly ženy pod věkovou hranicí 45 let nechat v blanenské nemocnici zcela bezplatně vyšetřit, a to ultrazvukem, mamografickým vyšetřením nebo kombinací obou vyšetřovacích metod. Tuto možnost využilo a bylo v tento den vyšetřeno celkem 123 žen.

Screenshot 2015-11-25 10.57.50

U 51 žen bylo provedeno mamografické vyšetření (věkový průměr vyšetřených žen byl 42 let), 72 žen absolvovalo vyšetření ultrazvukem (s věkovým průměrem 32 let) a u 17 žen bylo lékařkou indikováno provedení kombinovaného vyšetření jak ultrazvukem, tak pomocí mamografu.

Mezi ženami, které se na tuto preventivní akci dostavily, bylo 27 žen s pozitivní rodinou anamnézou, tj. výskytem rakoviny prsu nebo rakoviny vaječníků v rodině. Preventivnímu vyšetření se podrobily i 3 kojící matky.

Výsledky čtvrtého ročníku preventivní akce proti rakovině prsu zaměřené na ženy pod věkovou hranicí 45 let, tj. na ty ženy, které nemají ze zdravotního pojištění na bezplatné pravidelné screeningové vyšetření prsu nárok, byly alarmující.

U 15 žen byl nález benigních (nezhoubných) změn na prsu s doporučením dalšího sledování a kontrol. Bohužel u dvou žen byl v rámci této preventivní akce, tzn. zcela nečekaně a bez zásadních příznaků, nález vysoce pravděpodobně maligních karcinomů! Těmto ženám bude v nejbližší době provedena biopsie (odběr) tkáně k histologické verifikaci nálezu.

Tato velice smutná bilance letošního ročníku „boje za zdravá prsa“ jednoznačně potvrdila, že prevence je zásadní, podobné akce jsou smysluplné a Nemocnice Blansko v nich bude určitě i nadále pokračovat! Budeme rádi, když dnešní bilanci budete sdílet mezi svými kamarádkami. Možná že i ony žijí ve falešné iluzi, že jsou "tak zdravé, jak jsou mladé", že rakovina prsu a jiné diagnózy se jich netýkají. Týkají se každé z nás a dnešek nám to nemilosrdně potvrdil.

Pravidelné mamografické vyšetření dokáže odhalit i počáteční stadia onemocnění a při včasném odhalení nádoru může být vyléčeno až 92 % pacientek! Využijte možnost absolvovat mamografické/ultrazvukové vyšetření v Nemocnici Blansko. Naše pracoviště je zahrnuto v síti akreditovaných center, jejichž činnost je průběžně monitorována a kontrolována. Akreditované pracoviště musí splňovat přísné podmínky a získat osvědčení o způsobilosti k provádění mamárního screeningu. V posledních 3 letech bylo pracoviště Nemocnice Blansko vyhodnoceno jako nejlepší v celé ČR z hlediska kvality screeningového programu.

Na pondělní preventivní akci se podílely 2 lékařky blanenského centra pro screeningovou mamografii se specializací, 5 radiologických asistentů (všichni se specializací, z toho 2 s certifikovaným kurzem k provádění mamodiagnostiky) a celý kolektiv radiodiagnostického oddělení Nemocnice Blansko, který souběžně dokázal pokrýt běžný provoz oddělení – rentgenu, ultrazvuku i CT – během celého dne. Za jejich mimořádné pracovní nasazení i realizaci takto smysluplné a potřebné akce jim patří obrovské poděkování. Patří ale i všem ženám, které v pondělí do blanenské nemocnice přišly a za svá zdravá prsa „bojovaly“.