V Krajské zdravotní se školili robotičtí operatéři z Čech a Polska na asistované plastice močovodu

V Krajské zdravotní se školili robotičtí operatéři z Čech a Polska na asistované plastice močovodu
foto: kzcr.cz/Krajská zdravotní - školení robotických operatérů
09 / 07 / 2020

Klinika urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala ve školicím centru na konci měsíce června další workshop s názvem Roboticky asistovaná Boariho plastika. Součástí školicí akce, které se zúčastnili urologové z České republiky a Polska, byly dva live přenosy z operačního sálu.

Princip výkonu spočívá v nahrazení poškozené části pánevního močovodu lalokem z močového měchýře. Je potřeba obnovit pasáž cesty moče z ledviny močovodem do močového měchýře. „Tento výkon – Boariho plastika nebo Boariho lalok – se provádí desítky let. Běžně se dělal tzv. otevřenou cestou. Aby urolog mohl operaci provést, musel vést řez o délce 10 – 20 centimetrů. Což v důsledku znamenalo, že pacientovi po operaci zůstala velká jizva a rekonvalescence trvala několik týdnů. Pak začala některá pracoviště alternativně provádět výkon laparoskopicky. Bohužel to ale nešlo ve všech případech, technika laparoskopie možnosti limitovala. Provádět operace s asistencí robota nás posunula dále. Výkon probíhá miniinvazivně – pouze pěti vstupy, tedy pěti porty, díky kterým lze kompletně močové cesty pomocí Boariho laloku zrekonstruovat na jednu či druhou stranu, nebo na obě. Podle toho, kde je močovod poškozen,“ uvedl MUDr. Jan Schraml, Ph.D., hlavní školitel a přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

Vedle robotických chirurgů z České republiky se workshopu účastnili robotičtí operatéři z Polska. „Chci zdůraznit, že roboticky asistované operace tohoto typu můžeme provádět i díky vstřícnému přístupu vedení Krajské zdravotní. Společnost je podporuje, ačkoli je zdravotní pojišťovny nehradí a zaplatí jen výkony provedené laparoskopicky,“ dodal přednosta MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

Robotická chirurgie je jedním z oborů, který z Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., dělá špičkové zdravotnické zařízení ve střední a východní Evropě. Díky robotickému systému da Vinci Xi a operačnímu stolu Trumph TruSystem 700dV lékaři operují pacienta nejšetrněji dostupným způsobem.

Tagy článku