V jihlavské nemocnici zavádějí unikátní metodu pro zlepšení diagnostiky těhotných

06 / 02 / 2017

Porodníci využívají v Jihlavě novou metodu, která pomůže diagnostikovat těhotné ženy ohrožené preeklampsií. To znamená vysokým krevním tlakem a dalšími změnami, jako jsou otoky, nebo ztráta bílkovin, ale také poruch, které souvisí se špatným základem placenty. Díky testu z krve matky lze nyní určit rizika těchto onemocnění a zpřesnit strategii v péči o těhotné a jejich nenarozená miminka. Tato unikátní metoda je zatím dostupná jenom v několika málo porodnicích v České republice.tehotna

„Preeklampsie, neboli vysoký krevní tlak, otoky, vysoký odpad bílkovin v moči matky, je velký problém, se kterým se v současné době společně s předčasnými porody potýkají porodníci na celém světě. Toto život matky nebo plodu ohrožující onemocnění postihuje celosvětově 2- 5% těhotných. Z těchto postižených žen má 75 % střední formu onemocnění a 25 % dokonce těžkou formu onemocnění,“ vysvětluje gynekolog Roman Peschout. Převedeno do absolutních čísel, celosvětově zemře 50 000 žen za rok v souvislosti s preeklampsií nebo přidruženými chorobami. V České republice zemře zhruba jedna ze sta tisíc rodiček v přímé souvislosti s tímto závažným onemocněním.

Toto onemocnění je spojeno také s vysokým rizikem plicní embolie, krvácení v těhotenství a za porodu, poškození ledvin a jater na straně matky a poškozením většinou spojené s předčasným porodem. Příčina vzniku je bohužel dosud nejasná. Stále více zřejmý je podíl poruch založení placenty na začátku těhotenství. „Nový test využívá dvou látek, které jsou produkovány placentou, a jejich detekce nám ukazuje ve své podstatě funkci placenty. Je vhodné o tomto testu uvažovat po 20. týdnu těhotenství u maminek, jejichž těhotenství je rizikové s ohledem na rozvoj preeklampsie či přidružených chorob, například HELLP syndrom, plod, který zaostává v růstu, výrazné otoky, hraniční a vyšší tlak krevní, vysoké riziko screeningu na preeklampsii ve 12. týdnu těhotenství,“ dodává Roman Peschout.

Tímto testem lze přibližně odhadnout další vývoj těhotenství. To znamená umožnit maminkám co nejdéle ambulantní řešení potíží, nebo naopak včasné přijetí do nemocnice, přípravu maminky a miminka k předčasnému porodu v době, kdy se ještě plně nerozvine nebezpečné onemocnění, a kdy je možné očekávat zlepšení poporodních výsledků.

Nemocnice Jihlava nabízí již přes rok možnost screeningu maminek s vysokým rizikem rozvoje preeklampsie již ve 12. týdnu těhotenství s možností časně ovlivnit další vývoj těhotenství pomocí léků a tím v budoucnu snížit riziko pro maminku i plod. Tento test může být součástí časného screeningu vrozených vývojových vad. Nemocnice Jihlava je certifikována mezinárodní autoritou Fetal Medicine Foundation se sídlem v Londýně s velmi pečlivým sledováním výsledků a nutností každoročně auditovat a obnovovat tuto certifikaci, což by mělo zaručit co nejpřesnější výsledky testů. Bohužel tento screening není zatím maminkami ani jejich ošetřujícími lékaři dostatečně využíván.