V jihlavské nemocnici otevřeli nové pracoviště za desítky milionů

27 / 09 / 2016

Lékaři můžou dříve zachytit nádory a lépe kontrolovat léčbu. V jihlavské nemocnici se otevřelo nové PET / CT pracoviště za desítky milionů korun. Pomůže pacientům nejenom z Vysočiny, ale i okolních krajů.

U pacientů s národy tlustého střeva a konečníku pomůže rozhodnout o způsobu léčby, u nádorů plic a průdušek dokáže rozlišit operovatelný a neoperovatelný nádor a také reakci na daný druh léčby. U pacientek s rakovinou prsu identifikuje lépe metastázy. To je jen malý výčet, k čemu bude sloužit nové pracoviště PET / CT jihlavské nemocnice.

„Zjednodušeně lze říci, že budeme moci včasněji diagnostikovat nádory, lépe posoudit míru metastáz a sledovat účinnost léčby, což znamená, že pacientům se bude moci vybrat nejefektivnější léčba,“ jmenuje ředitel jihlavské nemocnice Lukáš Velev. Nové pracoviště bylo chybějícím dílkem do skládačky Komplexního onkologického centra. Pacienti tak na diagnostiku nemusí jezdit daleko: „Dává smysl, aby se pacienti z Vysočiny léčili tady, aby byly kratší dojezdové vzdálenosti,“ dodává Lukáš Velev. Pacientům tedy nově otevřené pracoviště ušetří čas. Zkrátí se také čekací doby na vyšetření.

„Celorepublikově stoupá četnost onkologických onemocnění. Pacienty jsme museli odesílat na pracoviště do Prahy a Brna a čekací doby jsou kolem tří měsíců, péče tak bude pro pacienty dostupnější,“ dodává provozně-technická náměstek Alexander Filip.

Pracoviště povede tým zkušených odborníků. V jeho čele je dlouholetý přednosta Kliniky nukleární medicíny FN Brno Doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc. Pacienty budou vyšetřovat lékaři s vysokou odbornou úrovní.

Nové PET / CT se využije především pro pacienty Komplexního onkologického centra, které má v jihlavské nemocnici spádovost zhruba půl milionu lidí z Kraje Vysočina. V plánu je, že by do Jihlavy jezdili také pacienti z Pardubického a Jihočeského Kraje, kteří využívají služby klasické nukleární medicíny. U těch je spádovost zhruba 200 tisíc lidí.

PET centrum poslouží k posouzení rozsahu nádoru, lépe bude také sledovat pacienta po léčbě a případně včasně zachytí návrat onemocnění. Sleduje také průběh léčby a lékaři tak díky technologiím mohou dokumentovat účinnost léčby.

„Přeji všem, aby toto nově otevřené pracoviště nemuseli potřebovat,“ dodal při slavnostním otevření hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Celkové náklady jsou 95 milionů korun. Stavební úpravy přišly na 29 milionů, zbylých 66 milionů stálo vybavení pracoviště. Projekt je financován Krajem Vysočina, Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Nemocnicí Jihlava.

behounek tomo