UVN: Ocenění doktorky Vladykové: pasování na Rytířku českého lékařského stavu

03 / 04 / 2015

Moudrost, skromnost, nezištnost a pracovitost, spolu s pevnými morálními zásadami zdobí rytíře a tyto vlastnosti právem náleží paní doktorce Vladykové z Oční kliniky ÚVN. Ta byla ve čtvrtek 26. března pasována na Rytířku českého lékařského stavu.

„Na rozdíl od celé řady dalších existujících ocenění je titul „Rytíř lékařského stavu“ výjimečný také tím, že o jeho udělení rozhodují demokratickým způsobem samotní lékaři – členové komory. A je třeba zdůraznit, že seznam dosavadních nositelů tohoto titulu je výčtem velkých osobností české medicíny, které ctí nejenom jejich osobní statečnost, čest a láska k medicíně, ale také laskavost ke svým pacientům i žákům a pokora vůči lékařské vědě. Dnes vstoupí do pomyslné síně slávy v pořadí již 22. člen tohoto elitního klubu – oftalmoložka paní MUDr. Jaroslava Vladyková, DrSc,“, uvedl prezident ČLK a představil profesní dráhu.

Projev prezidenta ČLK při pasování Rytířky českého lékařského stavu

Titul „Rytíř lékařského stavu“ je od roku 1996 každoročně udělován jedné z osobností české medicíny, která výkonem své lékařské praxe či vědeckou činností významným způsobem přispěla k rozvoji medicíny a která se svým morálním jednáním stala příkladem a vzorem pro své kolegy. Doktorka Vladyková se celoživotně podílí na rozvoji oční medicíny. Na oftalmologickém pracovišti ÚVN pracuje jako lékařka přes padesát let a pomohla zde tisícům pacientů k vyléčení. Významná byla také její publikační činnost a také výuka našich i zahraničních studentů, kterou provádí i nyní, ve svých požehnaných letech.

Zdroj: uvn.cz

jaroslava_vladykova_6132