Ústí nad Labem: Zaměstnanci Krajské zdravotní si polepší o 10 %

06 / 10 / 2016

 

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., deklaruje záměr připojit se k navýšení objemu osobních nákladů pro rok 2017 o částku odpovídající nárůstu mzdových tarifů o 10 % a souvisejícího příslušenství, tedy zákonných příplatků, přesčasové práce a jiné. Záměr schválilo představenstvo společnosti na svém jednání, které se uskutečnilo 30. září 2016, i přesto, že Krajská zdravotní, a. s., není usnesením vlády a příslušným nařízením vázána.

"Jsme přesvědčeni, že tento krok, v kontextu předpokládaných změn v úhradové vyhlášce, udrží úroveň postavení Krajské zdravotní jako atraktivního zaměstnavatele, posílí jeho konkurenceschopnost na trhu práce a přispěje ke zmírnění dopadů personální krize ve zdravotnictví," zdůvodnil záměr Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., jejímž prostřednictvím spravuje Ústecký kraj pět páteřních nemocnic regionu v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostu a Chomutově.

Vláda České republiky svým usnesením č. 1195/16 ze dne 12. 9. 2016 schválila změnu nařízení, které upravuje platové tarify pro zaměstnance ve zdravotnictví. Pro zaměstnance poskytovatelů zdravotních služeb se navrhuje s účinností od 1. ledna 2017 zvýšení stupnic platových tarifů o 10 %. Finanční dopad tohoto zvýšení by ve vztahu k přibližně 88 tisícům zaměstnanců, jejichž platy jsou navázány na úhradu zdravotních služeb poskytovanou poskytovatelům zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění, představoval  od 1. ledna 2017 částku ve výši asi 3,2 miliardy korun včetně příslušenství.

Další motivační opatření

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s.., také schválilo personální opatření  spočívající v nastavení motivační složky mzdy zaměstnancům v nelékařských zdravotnických profesích všeobecná a dětská sestra.

"S účinností od 1. 11. 2016 budou poskytnuty mzdové prostředky uvedeným zaměstnaneckým kategoriím rovnající se objemu navýšení stávajících osobních příplatků nižších než 300 Kč na jedno pracovní místo sestry. Jedná se o další z opatření v rámci personální strategie, podporující stabilizaci personálu, zvyšující konkurenceschopnost společnosti na trhu práce a naplňující mzdovou politiku," sdělil Ing. Jiří Novák s tím, že na takové navýšení mzdových prostředků bude potřebná částka ve výši necelých 6 milionů korun ročně.

Zdroj: kzcr.cz

logo-kz_male