Ústí nad Labem: Vedení Krajské zdravotní oceňuje úsilí zaměstnanců v boji s COVID-19

Ústí nad Labem: Vedení Krajské zdravotní oceňuje úsilí zaměstnanců v boji s COVID-19
16 / 03 / 2020

Vedení Krajské zdravotní, a. s., (KZ) na setkání s řediteli zdravotní péče nemocnic, které společnost spravuje, ve středu 11. března 2020 ocenilo pracovní úsilí zaměstnanců v boji s onemocněním COVID-19. V nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově zdravotníci ve složité situaci zatím dobře zvládají nové úkoly v souvislosti se snahou orgánů ochrany zdraví zabránit šíření koronaviru mezi populací v České republice.

„Situace se stále mění s tím, jak přibývají pozitivní případy nového infekčního onemocnění. Všechna opatření, která jsou vydávána během těchto dní, je potřeba velmi rychle a operativně zapracovávat. Krajská zdravotní, a. s., jako největší lůžkové zdravotnické zařízení v České republice a zároveň s více než sedmi tisíci pracovníky největší zaměstnavatel v Ústeckém kraji, musí jít příkladem a zabránit tak i případné panice. Ukázková profesionalita a vysoké nasazení všech zaměstnanců v první linii jsou obdivuhodné. Chtěl bych jim všem poděkovat a povzbudit je do dalších dní. Budeme to všichni bez rozdílu potřebovat,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

 

Jak Ing. Jiří Novák připomněl, některá oddělení se potýkají s nárůstem absencí zaměstnanců kvůli nařízené karanténě po návratu z postižených oblastí, plošnému uzavření základních a středních škol, které Vláda České republiky vyhlásila 10. března. „I přes tyto překážky všechny nemocnice Krajské zdravotní poskytují péči v plném rozsahu a bez omezení, což potvrdili i ředitelé zdravotní péče všech odštěpných závodů,“ vyzdvihl předseda představenstva KZ s tím, že někteří zaměstnanci jsou také součástí týmu, který společně se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje zajišťuje domácí odběr vzorků na koronavirus.

 

„Všichni, kteří se podílejí nejen na realizaci opatření s epidemiologickou skutečností, s níž jsme se ještě nesetkali, si zaslouží poděkování i obdiv k profesionálnímu přístupu. Máme před sebou velmi náročné období, které bude dál důkladně prověřovat veškerý personál. Pandemický štáb se schází každý den a o velkém pracovním nasazení jeho členů se denně přesvědčuji. S ohledem na výtečné zvládnutí situace na začátku koronavirové infekce, které předvedl tým jediného infekčního oddělení v Ústeckém kraji v čele s primářem MUDr. Pavlem Dlouhým, jsem přesvědčen, že i další prověrky zvládneme,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

 

Jak vyplynulo i z vyjádření ředitelů zdravotní péče nemocnic, Krajská zdravotní i přes aktuální těžkou situaci poskytuje péči v plném rozsahu. „A to je velmi důležité. Kromě koronaviru se naši zdravotníci musí věnovat veškeré ostatní léčbě, aby nebylo ohrožené zdraví pacientů, zdravotníků a ani občanů v Ústeckém kraji,“ dodal Ing. Petr Fiala.

 

Od neděle 1. března, kdy se objevily první případy, čelilo převážně Infekční oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., velkému náporu dotazů jak od možných ohrožených pacientů, tak ze strany médií a bylo velmi důležité ustát tlak a dodržet všechna stanovená opatření přicházející z orgánů ochrany veřejného zdraví, z Ústeckého kraje, Ministerstva zdravotnictví ČR a Vlády ČR.

 

Tagy článku